Analizy Raport z Polski Wydarzenia

Ile osób pracuje w sektorze kolejowym?

Ile osób pracuje w sektorze kolejowym? Urząd Transportu Kolejowego, jak co roku, zebrał informacje dot. pracowników polskiej kolei i opublikował je w Portalu Statystycznym UTK „Dane Kolejowe” w zakładce „zatrudnienie”.

W roku 2022 w sektorze kolejowym pracowało 90 498 osób – o 699 więcej niż rok wcześniej. Wzrost zatrudnienia odnotowali przewoźnicy pasażerscy oraz towarowi. Spadek – zarządcy infrastruktury.

Jak informuje UTK, przewoźnicy pasażerscy odnotowali wzrost zatrudnienia o 2,8 proc. Liczba zatrudnionych osób – 24 138 – to rekord w ostatniej dekadzie.

PKP Intercity podniósł stan swojego zatrudnienia o 2,6 proc. (największy wzrost liczby pracowników wśród przewoźników). Jedyną spółką, która odnotowała spadek zatrudnienia była PKP SKM w Trójmieście (o 7,5 proc.).

W 2022 r. wzrosła liczba osób pracujących w sektorze przewoźników towarowych. Na koniec roku wszystkie spółki zatrudniały łącznie 27 475 pracowników, a więc o 2,3 proc. więcej niż w 2021 r. Największy pracodawcaPKP Cargo – kolejny rok z rzędu odnotowała redukcję zatrudnienia o 3,1 proc.. Mniejszą liczbę pracowników odnotowano również w innych dużych spółkach, takich jak PUK Kolprem i Grupa CTL. U pozostałych przewoźników liczba pracowników wzrosła. W sektorze zarządców infrastruktury w 2022 r. liczba pracowników wyniosła 38 885, co stanowi spadek o 1,5 proc. wobec 2021 r. Na koniec 2022 r. PKP PLK zatrudniały o 1,4 proc. mniej, niż w 2021 r. Jednak liczby pracowników dotyczyła większości zarządców. Wzrost zatrudnienia miał miejsce jedynie w przypadku PKP LHS, PKP SKM w Trójmieście i Euroterminal Sławków.

Dodaj komentarz