Analizy Raport z Polski Wydarzenia

Najpunktualniejsza była WKD. UTK prezentuje punktualność pociągów w I kwartale roku [RAPORT]

Ponad 421 tys. pociągów pasażerskich i 105 tys. składów towarowych wyjechało na tory w pierwszym kwartale 2021 r. Ponad 90 proc. składów pasażerskich i niemal 43 proc. towarowych dojechało do stacji końcowej punktualnie. Statystyki prezentuje Urząd Transportu Kolejowego.

Od stycznia do końca marca do stacji końcowej dojechało 90,49 proc. pociągów pasażerskich (przy opóźnieniach powyżej 5 minut 59 sekund). W stosunku do ostatniego kwartału 2020 r. oznacza to spadek o ponad 3 punkty procentowe. Najwyższy współczynnik punktualności odnotowano w marcu – 93,27 proc.. W styczniu osiągnął wartość 90,09 proc., natomiast w lutym punktualność była najniższa i wyniosła 87,77 proc.. Średnie opóźnienie pociągów pasażerskich w I kwartale wyniosło 23 minuty.

Wśród przewoźników uruchamiających powyżej tysiąca pociągów miesięcznie, najwyższy wskaźnik punktualności odnotowała Warszawska Kolej Dojazdowa – 99,72 proc.. Pociągi PKP Intercity kursujące na najdłuższych trasach osiągnęły punktualność na poziomie 76,61 proc..

W przypadku pociągów towarowych w I kwartale 2021 r. punktualnie do stacji końcowej dojechało 42,95 proc. składów. Punktualność była wyższa o nieco ponad 2 punkty procentowe niż w IV kwartale 2020 r. Najwyższy współczynnik punktualności pociągów towarowych odnotowano w styczniu – 44,36 proc.. W lutym wskaźnik punktualności osiągnął wartość 39,93 proc., natomiast w marcu 44,28 proc.. Średnie opóźnienie pociągu towarowego wyniosło 658 minut.

– W lutym tego roku obserwowaliśmy spadek punktualności, który związany był z rozpoczęciem kolejnego etapu modernizacji infrastruktury kolejowej oraz zmianami w organizacji przewozów. Sytuacja poprawiła się wraz z korektą rocznego rozkładu jazdy pociągów 10 marca. Prace modernizacyjne są konieczne i będą skutkować poprawą czasu jazdy i punktualności pociągów w niedalekiej przyszłości. Największe wyzwania dotyczą przede wszystkim województw śląskiego oraz mazowieckiego, gdzie prace realizowane są na węzłach kolejowych stanowiących część międzynarodowych korytarzy transportowych  – zwraca uwagę dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Szczegółowe wyniki punktualności w przewozach kolejowych za I kwartał 2021 r. oraz dane archiwalne dla lat 2010-2020 w przypadku przewozów pasażerskich oraz lat 2013-2020 w przypadku przewozów towarowych znajdują się na stronie Dane Kolejowe w dziale Punktualność.

Dodaj komentarz