Pasażer

PKP Intercity uruchamia pilotaż projektu “Asystent podróży”

PKP Intercity uruchamia pilotażowy projekt „Asystent podróży”. W ten sposób spółka chce poprawić jakość obsługi pasażerów na najbardziej obleganych trasach. Zadaniem asystentów będzie m.in. udzielenie informacji o rozkładzie jazdy, zestawieniu składów pociągów czy utrudnieniach na trasie. Pomogą też np. osobom z niepełnosprawnościami wsiąść i wysiąść z pociągu.

Większa frekwencja, lepsze wsparcie

Okres wakacji wiąże się ze zwiększoną frekwencją w pociągach PKP Intercity. Asystenci przez całe lato, codziennie, będą obecni w 14 parach pociągów o wysokiej frekwencji, w większości zestawionych z 10 lub więcej wagonów. Obecność asystentów znacząco ułatwi organizację i pracę zarówno w pociągach jak i na peronach.

– Poprzez pilotażowy projekt „Asystent w podróży” realizujemy dwa ważne zadania. Po pierwsze to kolejny krok w podnoszeniu jakości obsługi pasażerów. Asystent będzie służył pomocą dla wielu pasażerów. Po drugie projekt wpisuje się w nasz plan budowania przyszłych kadr. Otwiera ścieżkę rozwoju dla pełnoletniej młodzieży z współpracujących z nami szkół i uczelni. Wiążemy z nim duże nadzieje  – mówi Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

 

Zadania asystenta podroży:

  • Informowanie o rozkładzie jazdy
  • Informowanie o lokalizacji poszczególnych wagonach / zarezerwowanych miejsc
  • Obsługa podstawowych urządzeń wagonowych, w tym światła i ogrzewania/klimatyzacji
  • Uzupełnianie pakietów sanitarnych w trakcie przejazdu
  • Zgłaszanie drużynie konduktorskiej wszelkich usterek i nieprawidłowości
  • Wsparcie drużyny konduktorskiej w dystrybucji napojów i posiłków (w sytuacji awaryjnej)

Podejmowane przez Asystentów działania mają na celu poprawę komfortu podróżowania pociągami PKP Intercity.

Współpraca z placówkami edukacyjnymi

Wśród nowo zrekrutowanych „Asystentów w podróży” pokaźną grupę stanowią pełnoletni uczniowie szkół branżowych oraz techników, z którymi na co dzień współpracuje PKP Intercity. Zaoferowana przez przewoźnika praca to dla uczniów szansa poszerzenia wiedzy na temat sektora kolejowego, a także zdobycia cennego doświadczenia.

Zatrudnienie uczniów w roli „Asystentów w podróży” to kontynuacja misji PKP Intercity, której celem jest kształcenie kadr przyszłości. Ścisła współpraca z systemem edukacji pomoże spółce w ambitnych planach rozwoju, które zakładają wielomiliardowe inwestycje w tabor, infrastrukturę oraz rozwiązania informatyczne. We wszystkich tych obszarach narodowy przewoźnik będzie potrzebował wyspecjalizowanych pracowników.

Już teraz PKP Intercity może pochwalić się tytułem największego pracodawcy na rynku przewoźników kolejowych. Spółka zatrudnia obecnie ponad 8600 pracowników, w tym wielu absolwentów szkół branżowych, technicznych i zawodowych. Do najbardziej popularnych profesji wśród uczniów należy zawód konduktora oraz maszynisty. Narodowy przewoźnik oferuje również zatrudnienie na innych stanowiskach np. w rewizji technicznej, utrzymaniu i naprawach taboru, zespołach manewrowych i pociągowych czy ekspedycji bagażowej.

Kontynuując swoją misję, narodowy przewoźnik podjął współpracę m.in. z Ochotniczymi Hufcami Pracy oraz z 45 szkołami średnimi, zarówno technicznymi jak i branżowymi I stopnia. PKP Intercity zostało także wraz ze Związkiem Pracodawców Kolejowych partnerem w projekcie dotyczącym utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w Siedlcach. W blisko 40 miastach na terenie całego kraju PKP Intercity, wraz z partnerskimi placówkami edukacyjnymi, przygotowuje młodzież do zawodów takich jak m.in.: technik transportu kolejowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektryk, technik mechanik, elektromechanik czy monter maszyn i urządzeń. Narodowy przewoźnik wraz z partnerskimi szkołami chcą wspólnie propagować ideę kształcenia młodzieży na kierunkach związanych z transportem kolejowym. Współpraca pozwala również zaktywizować młodzież do doskonalenia umiejętności i rozwoju pasji oraz wpływa na lepsze przygotowanie uczniów do podjęcia pracy.

Dodaj komentarz