Aktualności

Nowa perspektywa… Nowe wyzwania…

Konsekwentny kierunek działań, czyli o nowym Projekcie trójmiejskiej
SKM-ki.

Nowa pula środków wspólnotowych niesie za sobą bardzo potrzebną Spółce możliwość i perspektywę dalszego nasilenia procesów związanych z modernizacją. Wpływa to znacząco na kreowanie sprawnej komunikacji publicznej i wzmocnienia swoistego kręgosłupa komunikacyjnego jakim jest SKM w aglomeracji, przede wszystkim pod względem zarządzanej infrastruktury.

Takie działania stanowią fundament w dążeniu do stworzenia atrakcyjnych warunków dla prowadzenia kolejowego ruchu miejskiego przez przewoźnika, którym na linii nr 250 jest również PKP SKM w Trójmieście Sp. z o. o. Kreuje to realną konkurencję zarówno dla pozostałych środków transportu, lecz co najważniejsze samochodowego transportu indywidualnego, stanowiąc jeden z najważniejszych celów do osiągnięcia zarówno w przeszłej, jak i obecnej perspektywie finansowania UE.

Jeszcze nie zdążyły opaść emocje związane z wdrażaniem Projektu „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście” (RSKM), a z PKP SKM zidentyfikowała kolejne potrzeby w obszarze inwestycyjnym. To działa jak schemat. Naturalnie przechodzimy przez kolejne procesy związane z identyfikacją najważniejszych do zrealizowania działań. Konieczna jest baza, fundament, swoista koncepcja nowego przedsięwzięcia. „RSKM” dużo nas nauczył, pozostawił po sobie wyraźny ślad, a tym samym wytyczył ścieżkę, z której Spółka nie powinna zbaczać. Budowanie założeń nowego Projektu przychodzi zatem płynnie i instynktownie. W tej perspektywie stawiamy zatem na konsekwencję i kontynuację podjętych procesów modernizacyjnych.

Bardzo szybko na pierwszy plan założeń wysuwa się podstawa projektu, jego główny element. Staje się nim ważny zakres prac, dla którego Spółka nie otrzymała dofinansowania w zeszłej perspektywie w ramach udziału w konkursie o środki Programu Regionalnego (projekt pod względem formalnym, merytorycznym oraz strategicznym został zaopiniowany pozytywnie, jednak ze względu na pulę przewidzianych w konkursie środków nie otrzymał dofinansowania) – budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 w Trójmieście. Mając już określoną bazę Projektu, kolejne elementy niezbędnych, konkretnych działań inwestycyjnych, charakteryzujących się silnym współoddziaływaniem pojawiają się samoistnie, wręcz na zasadzie „pączkowania”, ewoluując podczas całego procesu identyfikacji potrzeb.

Czym zatem charakteryzuje się finalna postać tego przedsięwzięcia?
Przedstawiamy nowe przedsięwzięcie Spółki, „Projekt Centrum”, w swojej ostatecznej odsłonie. Projekt dotyczy oczywiście zarządzanej przez Spółkę linii kolejowej nr 250 i jest realizowany przez Zarządcę. Zakres przedsięwzięcia podzielono na dwa główne zadania, składające się z poszczególnych elementów – część teletechniczną, związaną z budową zintegrowanego systemu informacji i bezpieczeństwa oraz część dotyczącą kontynuacji prac z zakresu modernizacji stacji i przystanków zarządzanych przez PKP SKM. Projekt finalnie, otrzymał także pełną nazwę, pod która funkcjonuje: „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250”. Opisując szerzej pierwsze zadanie w ramach projektu, w części infrastrukturalnej skupia się ona na kompleksowym działaniu dotyczącym przystosowania peronu SKM Gdynia Główna do obsługi podróżnych z ograniczoną możliwością poruszania się oraz modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego Gdynia Główna.

Dodaj komentarz