Aktualności

Nowa perspektywa… Nowe wyzwania…

Konsekwentny kierunek działań, czyli o nowym Projekcie trójmiejskiej
SKM-ki.

Nowa pula środków wspólnotowych niesie za sobą bardzo potrzebną Spółce możliwość i perspektywę dalszego nasilenia procesów związanych z modernizacją. Wpływa to znacząco na kreowanie sprawnej komunikacji publicznej i wzmocnienia swoistego kręgosłupa komunikacyjnego jakim jest SKM w aglomeracji, przede wszystkim pod względem zarządzanej infrastruktury.

Takie działania stanowią fundament w dążeniu do stworzenia atrakcyjnych warunków dla prowadzenia kolejowego ruchu miejskiego przez przewoźnika, którym na linii nr 250 jest również PKP SKM w Trójmieście Sp. z o. o. Kreuje to realną konkurencję zarówno dla pozostałych środków transportu, lecz co najważniejsze samochodowego transportu indywidualnego, stanowiąc jeden z najważniejszych celów do osiągnięcia zarówno w przeszłej, jak i obecnej perspektywie finansowania UE.

Jeszcze nie zdążyły opaść emocje związane z wdrażaniem Projektu „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście” (RSKM), a z PKP SKM zidentyfikowała kolejne potrzeby w obszarze inwestycyjnym. To działa jak schemat. Naturalnie przechodzimy przez kolejne procesy związane z identyfikacją najważniejszych do zrealizowania działań. Konieczna jest baza, fundament, swoista koncepcja nowego przedsięwzięcia. „RSKM” dużo nas nauczył, pozostawił po sobie wyraźny ślad, a tym samym wytyczył ścieżkę, z której Spółka nie powinna zbaczać. Budowanie założeń nowego Projektu przychodzi zatem płynnie i instynktownie. W tej perspektywie stawiamy zatem na konsekwencję i kontynuację podjętych procesów modernizacyjnych.