Przewozy towarowe

Nowe uprawnienia dla maszynistów-instruktorów LOTOS Kolej

Spółka LOTOS Kolej skorzystała z programu Gdańskiego Urzędu Pracy i przeszkoliła swoich pracowników – maszynistów-instruktorów, podnosząc ich kwalifikacje zawodowe. Udział w zajęciach pozwolił kursantom uzyskać zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu „Techniki ruchu i sygnalizacji na sieci kolejowej PKP”. Projekt dofinansowany był przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który utworzono ze środków Funduszu Pracy.

Fot. Ireneusz Wojtyna / za LOTOS Kolej

– Celem programu jest inwestycja w kapitał ludzki poprzez szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników zatrudnionych w firmach ubiegających się o dofinansowanie – czytamy w komunikacie spółki Lotos Kolej.

 

Przewoźnik już w ubiegłym roku otrzymał dofinansowanie na szkolenie osób, które odbyły kurs na świadectwo maszynisty. Wówczas przeprowadzenie kursów możliwe było dzięki zwycięstwu w konkursie organizowanym przez Urząd Pracy.

W tym roku, dzięki 80-proc. wsparciu, spółka LOTOS Kolej przeszkoliła 10 zatrudnionych maszynistów-instruktorów. Ukończyli oni kurs z zakresu zagadnień dotyczących ruchu kolejowego oraz zdobyli certyfikat pozwalający od strony formalnej na prowadzenie zajęć w przedmiotowym zakresie, podczas pouczeń okresowych. Po uzyskaniu uprawnień, spółka będzie mogła przeprowadzać obligatoryjne pouczenia dla niemal 650 osób zatrudnionych w spółce.

W Centrum Szkolenia we Wrocławiu maszyniści-instruktorzy odbyli 78 godzin szkoleniowych, w tym 57 godzin wykładów i 21 godzin ćwiczeń z 28 zagadnień związanych z ruchem kolejowym. Udział w zajęciach pozwolił kursantom na uzyskanie zaświadczenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu „Techniki ruchu i sygnalizacji na sieci kolejowej PKP”. Dzięki wykwalifikowanej, przygotowanej do nowych wyzwań kadrze, spółka całkowicie odchodzi od konieczności korzystania z usług podmiotów zewnętrznych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie świadectwa maszynisty, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego zobowiązani są odbyć pouczenia okresowe trzy razy w roku. Dotychczas w spółce poszczególne bloki prowadzone były przez ekspertów z zakresu kolejnictwa z podmiotów zewnętrznych, szkolących pracowników z obowiązujących zasad.