Inwestycje Wydarzenia

Poprawi się komfort podróży między Otwockiem a Warszawą [ZDJĘCIA]

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na nadzór nad realizacją prac budowlanych na linii kolejowej między stacjami Warszawa Wschodnia Osobowa a Warszawa Wawer. Roboty są przygotowaniem do modernizacji trasy wylotowej z Warszawy. Wartość umowy to prawie 7 mln zł.

Fot. PKP PLK

Do podpisania umowy doszło w poniedziałek 2 listopada. Zadaniem inżyniera kontraktu będzie kontrola procesu inwestycyjnego – nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami, dbałość o odpowiednią jakość ich wykonywania, a także weryfikacja stosowanych procedur Unii Europejskiej, która współfinansuje budowę.

– Rozbudowa kolei aglomeracyjnej to zwiększenie roli najbardziej ekologicznego środka transportu. Krajowy Program Kolejowy zapewnia także lepsze możliwości sprawnych połączeń między miastami. Tworzymy bezpieczniejszą, komfortową i nowoczesną kolej, co przekłada się na lepsze warunki życia mieszkańców – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

O inwestycji mówił także przedstawiciel spółki PKP PLK.

– Konsekwentnie zwiększamy możliwości kolei w aglomeracjach. Także w obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego chcemy zapewnić sprawne podróże dalekobieżne, regionalne i aglomeracyjne. Podpisana dzisiaj umowa z inżynierem kontraktu przygotowuje inwestycję na odcinku Warszawa Wschodnia – Wawer na linii z Warszawy do Lublina – stwierdził Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

 

Prace na linii Warszawa Wschodnia Osobowa – Warszawa Wawer rozpoczną się na przełomie I i II kwartału 2021 r. Obecnie spółka PKP PLK prowadzi jest postępowanie przetargowe, w ramach którego oceniane są złożone oferty.

Fot. PKP PLK

W aglomeracji warszawskiej wciąż poprawiany jest komfort podróży pociągiem. Ten zwiększą m.in. przebudowane przystanki Warszawa Olszynka Grochowska, Warszawa Gocławek, Warszawa Wawer, a także nowy przystanek Warszawa Wiatraczna.

Przebudowa ułatwi dostęp do kolei osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Komunikację ułatwi także pięć nowych podziemnych przejść.

Inwestycja prowadzona na linii kolejowej nr 7 z Warszawy Wschodniej Osobowej do stacji Warszawa Wawer to pierwszy etap prac modernizacyjnych na odcinku WarszawaOtwock.

Jakie prace zostaną wykonane? Przebudowany będzie układ torów oraz wybudowane zostaną dwa dodatkowe tory dalekobieżne od przystanku Warszawa Gocławek do przystanku Warszawa Wawer. Przygotowane zostanie „wyjście” nowego układu torów od stacji Wawer do Otwocka, które będzie realizowane w kolejnym etapie.

Cztery tory między Warszawą Wschodnią a Otwockiem umożliwią rozdzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego. Dzięki temu wzrośnie przepustowość i więcej składów będzie mogło kursować między Warszawą a Otwockiem i Warszawą a Lublinem. Oznacza to sprawniejsze, bardziej przewidywalne podróże w aglomeracji i na trasach dalekobieżnych. W ramach inwestycji przewidziano montaż nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Źródło: MI, PKP PLK