Przewozy towarowe

Pandemia wciąż wpływa na sektor towarowego transportu kolejowego

Przewozy kolejowe w maju 2020 r. pozostawały nadal pod silnym wpływem pandemii koronawirusa. W ujęciu miesiąc do miesiąca w maju Grupa PKP CARGO odnotowała jednak wzrost.

Na spadek w sektorze transportu wpływa m.in. słaby popyt na surowce energetyczne, ograniczenie produkcji sektora hutniczego, niższe zapotrzebowanie na chemikalia i paliwa ciekłe oraz mocne skurczenie wolumenu przeładunków kontenerów w portach morskich. W wartościach bezwzględnych wolumen przewozów w ujęciu masy towarowej ukształtował się w maju 2020 na najniższym poziomie od stycznia 2016 roku.

W maju 2020 r. rynek przewozów kolejowych w Polsce wciąż pozostawał w bardzo silnym trendzie spadkowym w stosunku rok do roku. Jednocześnie jednak skala spadku była niższa, niż w kwietniu br. Odpowiednio r/r -16,0 proc. (maj) do -18,4 proc (kwiecień).

W wartościach bezwzględnych wolumen przewozu rynku był w maju 2020 roku równy 16,1 mln ton.

Praca przewozowa w maju spadła r/r do poziomu 3,9 mld tkm. To spadek w stosunku r/r o 13,8 proc. Co to oznacza? Operatorzy kolejowy realizowali przewozy na średnio dłuższym dystansie, co mogło być związane m.in. ze zmianami w strukturze udziałowej transportowanych ładunków – spadkiem udziału węgla kamiennego w obliczu związanych z pandemią ograniczeń skali działalności przez kopalnie (węgiel kamienny charakteryzuje się bowiem niską średnią odległością przewozu).

W stosunku do kwietnia 2020 roku sektor kolejowych przewozów towarowych w Polsce skurczył się o -1,1 proc. według masy towarowej i jednocześnie wzrósł aż o 7,9 proc. według pracy przewozowej.

W okresie styczeń-maj przetransportowano łącznie 85,6 mln ton towarów (-13,2 proc. r/r), a wykonana przez kolej praca przewozowa wyniosła 19,7 mld tkm (-15,0 proc. r/r).

W maju 2020 roku Grupa PKP CARGO przetransportowała na krajowym rynku łącznie 6,1 mln ton towarów (-23,8 proc. r/r), a wykonana praca przewozowa wyniosła 1,6 mld tkm (-22,0 proc. r/r). Warto jednak zauważyć wzrost o 0,5 proc. przewozów Grupy w ujęciu miesiąc do miesiąca. Odnotowano zwiększone m/m przewozy: kamienia, żwiru i wapna (+23,3 proc.), intermodalne (+11,5 proc.) oraz towarów z segmentu pozostałe ładunki (+31,7 proc.). W porównaniu m/m wzrosła także wykonana w maju przez Grupę PKP CARGO praca przewozowa (+3,7 proc.).

– Maj napawa lekkim optymizmem, ale jeszcze długo kolejowa branża towarowa będzie odczuwać skutki lockdownu w polskiej i europejskiej gospodarce – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. – Dobrym sygnałem dla nas jest dwucyfrowy wzrost przewozów intermodalnych, gdyż jest to strategiczny kierunek rozwoju Grupy PKP CARGO w kierunku operatora logistycznego – podkreśla prezes Warsewicz.

 

W sumie w okresie styczeń-maj 2020 roku Grupa PKP CARGO przewiozła na krajowym rynku 32,9 mln ton towarów (-22,2 proc. r/r), a praca przewozowa wyniosła 8,4 mld tkm (-21,4 proc. r/r).

Dodaj komentarz