Przewozy towarowe

Pandemia wciąż wpływa na sektor towarowego transportu kolejowego

Przewozy kolejowe w maju 2020 r. pozostawały nadal pod silnym wpływem pandemii koronawirusa. W ujęciu miesiąc do miesiąca w maju Grupa PKP CARGO odnotowała jednak wzrost.

Na spadek w sektorze transportu wpływa m.in. słaby popyt na surowce energetyczne, ograniczenie produkcji sektora hutniczego, niższe zapotrzebowanie na chemikalia i paliwa ciekłe oraz mocne skurczenie wolumenu przeładunków kontenerów w portach morskich. W wartościach bezwzględnych wolumen przewozów w ujęciu masy towarowej ukształtował się w maju 2020 na najniższym poziomie od stycznia 2016 roku.

W maju 2020 r. rynek przewozów kolejowych w Polsce wciąż pozostawał w bardzo silnym trendzie spadkowym w stosunku rok do roku. Jednocześnie jednak skala spadku była niższa, niż w kwietniu br. Odpowiednio r/r -16,0 proc. (maj) do -18,4 proc (kwiecień).