Przewozy towarowe

Wtargnął do kabiny maszynisty i chciał zawrócić pociąg

Podając się za pracownika kolei wtargnął do kabiny maszynisty i zażądał jazdy w przeciwnym kierunku. Prośby o opuszczenie kabiny nie dawały rezultatu. Wykorzystując chwilę nieuwagi nieproszonego gościa, maszynista poinformował o zdarzeniu dyżurnego ruchu, a ten policję. To na szczęście tylko scenariusz ćwiczeń, które spółka LOTOS Kolej zorganizowała na stacji Sosnowiec Jęzor.

Cala akcja rozpoczęła się po godz. 23.00.

 – Ćwiczenia, jakie zorganizowaliśmy, mimo że krótkie i mniej spektakularne niż dotychczas, prowadzone z naszym udziałem, miały na celu sprawdzenie możliwości przejęcia pojazdu kolejowego z napędem przez osoby nieuprawnione. Sama lokomotywa to olbrzymia masa często przekraczająca 100 ton, natomiast cały pociąg towarowy to zwykle 4 000 ton i więcej.  W LOTOS Kolej mówimy w szczególności o transporcie towaru niebezpiecznego, co stanowi ok. 55% przewożonego wolumenu. Rozpędzony i nienależycie nadzorowany pociąg w przypadku uprowadzenia może przyczynić się do katastrofy w ruchu lądowym – nie tylko na terenie infrastruktury kolejowej, ale również w jej otoczeniu. Ćwiczenie takich sytuacji jest niezwykle istotne, ponieważ dzięki temu nie ponosząc konsekwencji, możemy zareagować i doskonalić obowiązujący w LOTOS Kolej System Zarządzania Bezpieczeństwem przewozów kolejowych. Dzięki zaaranżowanej sytuacji, na którą pracownicy nie byli przygotowani, mogliśmy wyciągnąć wnioski, jakie w najbliższym czasie będą szerzej analizowane, a niezbędne działania znajdą swoje odzwierciedlenie w naszej dokumentacji systemowej i będą podstawą do dalszych szkoleń maszynistów – powiedział Adam Dyl, Dyrektor ds. Bezpieczeństwa LOTOS Kolej.

LOTOS Kolej od 10 lat regularnie przeprowadza ćwiczenia mające na celu sprawdzenie obowiązujących w spółce procedur w zakresie bezpieczeństwa i współpracy różnych służb na terenie kolejowym. Dotychczas w szkoleniach wielokrotnie brała udział Straż Pożarna, policja wraz z pododdziałem gdańskich antyterrorystów oraz Straż Ochrony Kolei. W ramach ćwiczeń przeprowadzono symulacje m.in. rozszczelnienia wagonów-cystern z gazem czy neutralizację ładunku wybuchowego przyczepionego do wagonu z paliwem.

– Teren kolejowy to miejsce, w którym może zdarzyć się wiele niebezpiecznych sytuacji, nie tylko związanych bezpośrednio z prowadzeniem pociągu, ale także takich o podłożu terrorystycznym, dlatego tak ważne są praktyczne ćwiczenia z zakresu bezpieczeństwa organizowane cyklicznie w naszej spółce – podsumował Anatol Kupryciuk, Prezes Zarządu LOTOS Kolej.