Wydarzenia

PKP PLK rozmawiają z samorządami o Programie Kolej Plus

PKP Polskie Linie Kolejowe zorganizowały kolejna wideokonferencję z przedstawicielami samorządów lokalnych dot. Programu Kolej Plus. Tym razem omawiano zaawansowanie projektu w zakresie wstępnych studiów planistyczno – prognostycznych. W cyklicznych spotkaniach PLK oferują merytoryczne wsparcie dla wnioskodawców Programu, który ma zwiększyć dostępność kolei.

Realizacja Programu Kolej Plus jest już na drugim etapie. W trakcie wideokonferencji z samorządowcami PKP PLK przedstawiły zagadnienia ważne dla samorządów, a dotyczące m.in. wstępnych studiów planistyczno – prognostycznych, terminów i dokumentów. Wnioskodawcy przekazali informacje o podjętych działaniach i dotychczasowym zaangażowaniu.

– Program Kolej Plus jest ważny dla zwiększenia dostępności kolei. Będziemy kontynuować spotkania, aby wnioskodawcy Programu na bieżąco otrzymywali informacje i mogli dobrze przygotować niezbędne dokumenty m.in. do ogłoszenia postępowań przetargowych dotyczących wstępnego studium planistyczno–prognostycznego – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.