Wydarzenia

PKP PLK rozmawiają z samorządami o Programie Kolej Plus

PKP Polskie Linie Kolejowe zorganizowały kolejna wideokonferencję z przedstawicielami samorządów lokalnych dot. Programu Kolej Plus. Tym razem omawiano zaawansowanie projektu w zakresie wstępnych studiów planistyczno – prognostycznych. W cyklicznych spotkaniach PLK oferują merytoryczne wsparcie dla wnioskodawców Programu, który ma zwiększyć dostępność kolei.

Realizacja Programu Kolej Plus jest już na drugim etapie. W trakcie wideokonferencji z samorządowcami PKP PLK przedstawiły zagadnienia ważne dla samorządów, a dotyczące m.in. wstępnych studiów planistyczno – prognostycznych, terminów i dokumentów. Wnioskodawcy przekazali informacje o podjętych działaniach i dotychczasowym zaangażowaniu.

– Program Kolej Plus jest ważny dla zwiększenia dostępności kolei. Będziemy kontynuować spotkania, aby wnioskodawcy Programu na bieżąco otrzymywali informacje i mogli dobrze przygotować niezbędne dokumenty m.in. do ogłoszenia postępowań przetargowych dotyczących wstępnego studium planistyczno–prognostycznego – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Do II etapu Programu Kolej Plus zakwalifikowało się 79 projektów. Aktualnie jedno zgłoszenie zostało wycofane przez wnioskodawcę. To projekt „Budowa przystanku Mysłowice Północ na istniejącej linii 138 jako usprawnienie kolejowego połączenia Katowice – Nowy Bieruń (Oświęcim)”.

Z 78 wniosków, 54 przedsięwzięcia są na etapie przygotowań do ogłoszenia postępowania przetargowego dotyczącego wstępnego studium planistyczno – prognostycznego (opracowywany jest opis przedmiotu zamówienia przez samorządy). Na 7 projektów jeszcze w grudniu br. planowane jest ogłoszone przetargów. Ponadto dla 27 przedsięwzięć samorządy zabezpieczyły już w budżecie na 2021r. finasowanie na opracowanie wstępnych studiów planistyczno – prognostycznych.