Aktualności Analizy

Punktualność pociągów w II kwartale 2023 r.

II kwartał 2023 r. przyniósł poziom punktualności pociągów pasażerskich na poziomie 91,1%, natomiast towarowych na poziomie 53,5%. W porównaniu do I kwartału to wzrost odpowiednio o 0,2 punktu proc. i towarowej o 5,1 punktu proc. Łącznie przewoźnicy uruchomili ponad 464 tys. pociągów pasażerskich, a także blisko 100 tys. pociągów towarowych. 

Fot. PKP PLK

Przewozy pasażerskie

W okresie od kwietnia do czerwca 2023 r. punktualnie do stacji końcowej dojechało 91,15 pociągów pasażerskich. Najwyższy poziom punktualności pociągów odnotowano w kwietniu – 92,4%. W następnych miesiącach wskaźnik wyniósł 91,8% w maju oraz 89,1% w czerwcu.

„Dane o drugim kwartale w punktualności pasażerskiej można podzielić na dwa okresy – pierwszy z nich obejmował czas po korekcie rozkładu jazdy w marcu, gdy w kwietniu i maju punktualność pasażerska poprawiła się i czerwiec, kiedy ponownie wynik punktualności dla całego rynku nie przekroczył 90%. Trwające prace w obszarze warszawskiego węzła kolejowego, a także zdarzenia losowe i pojawiające się problemy z taborem czy zjawiskiem wydłużonego lokowania podróżnych na stacjach linii nr 20 przełożyły się na niższe niż w poprzednich latach wyniki punktualności u przewoźników korzystających z warszawskiego węzła kolejowego” – komentuje wyniki punktualności dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

 

Wśród wszystkich przewoźników pasażerskich, najwyższy wskaźnik punktualności osiągnęła PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. – 98,5%. Główny przewoźnik dalekobieżny, PKP Intercity S.A. osiągnął poziom punktualności 73,5%. (-0,5 punktu procentowego w stosunku do I kwartału 2023 r.).

Średnio opóźnienie pociągów pasażerskich w II kwartale roku wyniosło ponad 20 minut dla pociągów opóźnionych powyżej 5 minut 59 sekund, a także blisko 8 minut dla wszystkich opóźnionych pociągów. 

Do najczęstszych powodów opóźnień pociągów należą: 

  • Naprawa lub wymiana na skutek awarii – 160,2 tys. min (w tym 395 przypadków opóźnień w czasie trwania minimum 60 min),
  • Wydłużony czas przejazdu – 76,9 tys. min (w tym 3 przypadki opóźnień o czasie trwania minimum 60 min),
  • Opóźnienia wtórne na sieci PKP PLK S.A. spowodowane przez zdarzenia przypisane Przedsiębiorstwu Kolejowemu, od którego przyjmowany jest pociąg – 56,8 tys. min (w tym 136 przypadków opóźnień o czasie trwania minimum 60 min)
  • Samobójstwa i wypadki z udziałem ludzi – 49,5 tys. min (w tym 163 przypadków opóźnień o czasie trwania minimum 60 min)
  • Późne zgłoszenie gotowości do odjazdu – 43,0 tys. min (w tym 93 przypadki opóźnień minimum 60 min)

W II kwartale 2023 r. odnotowano ponad 333 przypadki opóźnień, których czas przekroczył 120 minut. Główną przyczyną była naprawa lub wymiana na skutek awarii, natomiast w drugiej kolejności przyczyny związane z wypadkami i samobójstwami z udziałem ludzi. 

Przewozy towarowe

W II kwartale 2023 r. punktualnie do stacji końcowej dojechało 53,6% pociągów towarowych. Najwyższą punktualność osiągnięto w maju – 55%. W kwietniu punktualność wyniosła 53,4%, natomiast w czerwcu 52,2%. Średnie opóźnienie pociągu towarowego to 613 minut. Na 48 808 opóźnionych pociągów 73% stanowiły te, których opóźnienie wyniosło minimum 120 minut. 

Dodaj komentarz