Aktualności Pasażer

Punktualność pociągów w 2023

W pierwszym kwartale 2023 roku punktualność pociągów pasażerskich wyniosła 91%, natomiast pociągi towarowe przekroczyły 48%. Łącznie przewoźnicy uruchomili około 572,4 tysiąca pociągów, z czego ponad 466,3 tysiące było pasażerskich, a blisko 106,1 tysiąca towarowych.

Punktualność pociągów w 2023
Fot. Martyn Jandula/PKP Polskie Linie Kolejowe

Pasażerskie przewozy kolejowe

W okresie od stycznia do marca 2023 roku, 90,94% pociągów pasażerskich dotarło na czas do stacji końcowej. Najniższą punktualność odnotowano w styczniu – 90,70%. Jednak w kolejnych miesiącach sytuacja się poprawiała. W lutym wskaźnik wyniósł 90,96%, a w marcu osiągnął 91,16%. W porównaniu do czwartego kwartału 2022 roku wskaźnik punktualności wzrósł o 4,31 punktu procentowego. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku różnica wyniosła niecałe 0,01 punktu procentowego.

Liczba uruchomionych pociągów pasażerskich w pierwszym kwartale 2023 roku wzrosła o 18,1 tysiąca w porównaniu z pierwszym kwartałem 2022 roku.

Najwyższy wskaźnik punktualności przy przyjeździe odnotowano w Warszawskiej Kolei Dojazdowej, gdzie wyniósł on 98,48%. PKP Intercity, największy przewoźnik dalekobieżny, miał punktualność na poziomie 74,04% w pierwszym kwartale.

Średnie opóźnienie pociągów w pierwszym kwartale wyniosło niecałe 21 minut dla pociągów opóźnionych powyżej 5 minut i 59 sekund. Dla wszystkich uruchomionych pociągów było to niecałe 8 minut. To poprawa w porównaniu z poprzednimi kwartałami.

Według danych przekazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe, główne przyczyny opóźnień w pierwszym kwartale 2023 roku to wydłużony czas przejazdu, wydłużony czas wymiany pasażerów, a także naprawy lub wymiany taboru kolejowego na skutek awarii.

„Punktualność w I kwartale 2023 r. poprawiła się względem poprzednich miesięcy. Jednak nadal jest wiele do zrobienia, by pasażerowie mniej odczuwali skutki opóźnień. Duża część opóźnień wynika z awarii taboru, dlatego jest to obszar, który powinien być traktowany szczególnie uważnie przez przewoźników. Inne istotne przyczyny to kwestie infrastrukturalne, w tym planowania rozkładu jazdy nieadekwatnego do przepustowości linii kolejowych. Konieczność właściwego planowania potwierdziła sytuacja z marca w obrębie Warszawskiego Węzła Kolejowego. W przypadku opóźnień kluczowa jest także rzetelna, aktualna i wiarygodna informacja dla pasażerów” – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

 

Wprowadzenie korekty rozkładu jazdy w marcu zbiegło się w czasie z utrudnieniami związanymi z przebudową stacji Warszawa Zachodnia. W dniach 13 i 14 marca część pociągów odnotowała poważne opóźnienia sięgające nawet 100 minut. Niektóre połączenia zostały odwołane, a inne kursowały na skróconych trasach.

Przewozy towarowe

W pierwszym kwartale 2023 roku liczba pociągów towarowych wyniosła 106,1 tysiąca, co oznacza spadek o 5% (5640 pociągów) w porównaniu z pierwszym kwartałem poprzedniego roku. 48,45% pociągów towarowych dotarło na czas do stacji końcowej. W przypadku pociągów kursujących wyłącznie w kraju wskaźnik ten wyniósł 50,29%, z kolei dla pociągów międzynarodowych było to 41,01%. W porównaniu do czwartego kwartału 2022 roku wskaźnik punktualności wzrósł o 4,46 punktu procentowego, a w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku wzrost wyniósł 6,4 punktu procentowego.

Dodaj komentarz