Raport z Polski Wydarzenia

Pierwsi funkcjonariusze SOK zaszczepieni przeciwko COVID-19

Pierwsi funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19. Szczepienia ruszyły 24 marca.

Fot. SOK

Funkcjonariusze służb mundurowych w Narodowym Programie Szczepień zaliczeni zostali do grupy 1c.

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, realizując powierzone zadania ustawowe w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ochrony mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i w pomieszczeniach do obsługi podróżnych na dworcach kolejowych, od początku epidemii aktywnie włączyli się w działania mające na celu zapobieganie zakażeniom koronawirusem Sars-CoV-2.

Wśród ich zadań było:

  • prowadzenie kontroli temperatury podróżnych w pociągach wjeżdżających na teren Polski z terenu Niemiec, Czech i Słowacji,
  • zabezpieczanie pociągów na trasie ich przejazdu i stacjach postoju w ramach operacji rządowej, umożliwiającej obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom powrót do domu
  • kontrolne badania temperatury u pracowników obsługi pociągów towarowych wjeżdżających na terytorium Polski

Mundurowi codziennie pracują w przestrzeni publicznej – m.in. w pociągach pasażerskich oraz na dworcach i przystankach pasażerskich egzekwując obowiązek przestrzegania ustalonych nakazów i zakazów w związku z wprowadzonych stanem epidemii. Tym samym na co dzień narażeni są na kontakt z osobami zakażonymi.

Realizacja szczepień dla funkcjonariuszy SOK w ramach jednej z pierwszych grup wskazanych w Narodowym Programie Sczepień zwiększy bezpieczeństwo funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, w trakcie podejmowanych interwencji.

W ramach grupy 1c oprócz funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei szczepieniom poddają się funkcjonariusze i żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej  oraz Inspekcji Transportu Drogowego.

Dodaj komentarz