Inwestycje Publikacje Firm

PERUN – nowy system sygnalizacji przejazdowej od ELESTER-PKP

Krajowy producent systemów sterowania i automatyki kolejowej certyfikował swój pierwszy system sygnalizacji przejazdowej. Jest to już czwarty pozostający w ofercie spółki system z obszaru produktów sterowania ruchem kolejowym (SRK). Jak podkreśla producent PERUN, w połączeniu ze stacyjnymi systemami SRK znacząco zwiększa możliwości spółki w zakresie samodzielnych realizacji inwestycji. Istotne znaczenie ma tu również deklarowana zdolność spółki do szybkiej dostawy urządzeń, która jest oparta na własnych możliwościach produkcyjnych modułów automatyki.

Fot. nadesłane

Komputerowy system sygnalizacji przejazdowej typu PERUN pozwala na zabezpieczenie ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych kat. A, B, C, E oraz kat. A z samoczynnym załączaniem ostrzegania na sygnalizatorach drogowych i zapewnia bezpieczeństwo na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami kołowymi poprzez ostrzeganie użytkowników dróg o zbliżających się pojazdach szynowych. System może również informować prowadzących pojazdy szynowe o stanie urządzeń na przejeździe za pośrednictwem tarcz ostrzegawczych przejazdowych. Jest przeznaczony do instalacji i użytkowania na skrzyżowaniach dróg z liniami kolejowymi lub bocznicami i może być stosowany na przejazdach kolejowych, o ile maksymalna prędkość na linii nie przekracza 160 km/h.