Przewozy towarowe

PKP CARGO CONNECT przewiezie 2 mln ton cukru dla Krajowej Spółki Cukrowej

PKP CARGO CONNECT i Krajowa Spółka Cukrowa podpisały dziś 10-letni kontrakt na przewóz cukru z oddziałów KSC do Terminala Cukrowego w gdańskim porcie. Umowa realizowana będzie w latach 2021 – 2030. Docelowo spółka przetransportuje ok. 2 mln ton towaru.

Surowiec będzie transportowany w kontenerach, które zostaną dostarczone przez PKP CARGO CONNECT i będą produkowane między innymi w PKP CARGOTABOR, spółce z Grupy PKP CARGO. Przewozy realizować będzie PKP CARGO S.A.

Cukier będzie ładowany w cukrowniach należących do KSC i pociągami zostanie przewieziony do portu w Gdańsku, gdzie trafi do Terminala Cukrowego a stamtąd na statki. Część ładunku PKP CARGO CONNECT będzie też wozić samochodami. PKP CARGO CONNECT będzie ponadto świadczyło inne usługi logistyczne, takie jak doradztwo w zakresie warunków przewozu, wyboru tras, środka transportu.

Jacek Sasin, wicepremier i Minister Aktywów Państwowych uważa, iż dzisiejsza umowa pokazuje możliwości współpracy między polskimi przedsiębiorstwami. – Bardzo dobrze, że spółki z udziałem Skarbu Państwa pokazują kierunek takiej współpracy, która daje korzyści obu stronom i mam nadzieję, że jej zakres zostanie w przyszłości poszerzony. Wszystkim nam zależy na rozwijaniu kooperacji między polskimi firmami, gdyż to buduje nie tylko ich pozycję, ale także siłę ekonomiczną kraju. To jest przykład patriotyzmu gospodarczego, który jest jednym z filarów polityki rządu PiS – powiedział wicepremier Jacek Sasin. – Grupa PKP CARGO i Krajowa Spółka Cukrowa to znaczący gracze w swoich branżach, współpracując umacniają swoją rynkową pozycję w Polsce i UE. Wolumen dostaw i przewidywany czas trwania zapowiadają kolejną, ciekawą synergię w obszarze SSP – podkreślił szef Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Ivan Ružbacký, prezes PKP CARGO CONNECT mówi, że podpisana umowa dowodzi, że firma potrafi szukać nowych rozwiązań wychodzących naprzeciw potrzebom klientów. – Zaproponowaliśmy naszym partnerom z Krajowej Spółki Cukrowej przygotowanie dedykowanego rozwiązania w postaci transportu cukru przy użyciu wyspecjalizowanych kontenerów do przewozu materiałów sypkich. Takie rozwiązanie było obwarowane wieloma skomplikowanymi od strony technologicznej wymaganiami, obejmującymi między innymi systemy załadunku i wyładunku, powłoki wewnętrznej, rozwiązań dotyczących zabezpieczeń przed wilgocią, pojemnością ładunkową oraz tarą samego kontenera – relacjonuje prezes Ružbacký. – Szczególnie cieszy mnie długi horyzont czasowy umowy, jej wolumen przewozowy oraz zdobycie przez naszą spółkę nowych kompetencji w zakresie oferowania klientom nowoczesnych rozwiązań intermodalnych – wskazuje szef PKP CARGO CONNECT.

Umowa zawierana jest pomiędzy spółką Skarbu Państwa a spółką z grupy krajowego lidera przewozów towarowych, co wpisuje się w rządową strategię budowania efektu synergii takich podmiotów. Ponadto jest to także dowód na to, że podmioty państwowe poszukują innowacyjnych rozwiązań i potrafią rozwijać się w konkurencyjnej gospodarce.

– Udało się nam zawrzeć długoterminowe porozumienie na warunkach korzystnych dla obu stron. My zyskujemy stabilne warunki przewozu cukru z cukrowni KSC S.A. do Terminala Cukrowego w Gdańsku, naszego okna na światowe rynki zbytu, a dla PKP CARGO CONNECT to gwarancja pracy na wiele lat – mówi Tomasz Olenderek, członek Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. ds. Rozwoju, Innowacji i Logistyki. – Nasza umowa ma na celu wykorzystanie infrastruktury kolejowej pod duże przewozy masowe, a przez to zmniejszenie emisji CO2 przez KSC. Jednak, co warte podkreślenia, dzięki swojej intermodalności kontenery mogą być transportowane zarówno na platformie kolejowej, jak i samochodowej. Pozwoli to na wykorzystanie powierzchni kontenera do promowania usług PKP CARGO CONNECT oraz produktów KSC na wszystkich szlakach transportowych w Polsce, ale też poza granicami naszego kraju – dodaje Olenderek.

 

Dodaj komentarz