Przewozy towarowe

PKP CARGO CONNECT przewiezie 2 mln ton cukru dla Krajowej Spółki Cukrowej

PKP CARGO CONNECT i Krajowa Spółka Cukrowa podpisały dziś 10-letni kontrakt na przewóz cukru z oddziałów KSC do Terminala Cukrowego w gdańskim porcie. Umowa realizowana będzie w latach 2021 – 2030. Docelowo spółka przetransportuje ok. 2 mln ton towaru.

Surowiec będzie transportowany w kontenerach, które zostaną dostarczone przez PKP CARGO CONNECT i będą produkowane między innymi w PKP CARGOTABOR, spółce z Grupy PKP CARGO. Przewozy realizować będzie PKP CARGO S.A.

Cukier będzie ładowany w cukrowniach należących do KSC i pociągami zostanie przewieziony do portu w Gdańsku, gdzie trafi do Terminala Cukrowego a stamtąd na statki. Część ładunku PKP CARGO CONNECT będzie też wozić samochodami. PKP CARGO CONNECT będzie ponadto świadczyło inne usługi logistyczne, takie jak doradztwo w zakresie warunków przewozu, wyboru tras, środka transportu.

Jacek Sasin, wicepremier i Minister Aktywów Państwowych uważa, iż dzisiejsza umowa pokazuje możliwości współpracy między polskimi przedsiębiorstwami. – Bardzo dobrze, że spółki z udziałem Skarbu Państwa pokazują kierunek takiej współpracy, która daje korzyści obu stronom i mam nadzieję, że jej zakres zostanie w przyszłości poszerzony. Wszystkim nam zależy na rozwijaniu kooperacji między polskimi firmami, gdyż to buduje nie tylko ich pozycję, ale także siłę ekonomiczną kraju. To jest przykład patriotyzmu gospodarczego, który jest jednym z filarów polityki rządu PiS – powiedział wicepremier Jacek Sasin. – Grupa PKP CARGO i Krajowa Spółka Cukrowa to znaczący gracze w swoich branżach, współpracując umacniają swoją rynkową pozycję w Polsce i UE. Wolumen dostaw i przewidywany czas trwania zapowiadają kolejną, ciekawą synergię w obszarze SSP – podkreślił szef Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Czytaj dalej >