Analizy Przewozy towarowe

PKP CARGO podało szacunkowe wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2022 r.

Ponad 1 mld 166 mln zł – tyle w I kwartale roku wyniosły przychody spółki PKP CARGO z tytułu umów z klientami. Zarząd opublikował wybrane, szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne uzyskane w okresie styczeń – marzec. Są one lepsze niż w analogicznym okresie 2021 roku.

Fot. PKP Cargo
Fot. PKP Cargo

Przychody z tytułu umów z klientami wyniosły w pierwszym kwartale roku nieco ponad 1 mld 166 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie 2021 roku przychody wyniosły 996 mln zł.

EBITDA zamknęła się w pierwszym kwartale kwotą 152,4 mln zł. Oznacza to wzrost o 48 mln zł w stosunku do wyników z poprzedniego roku.

Poprawie uległ także EBIT, który w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku wyniósł -31,5 mln zł. Natomiast w 2021 roku EBIT był niższy, na poziomie -71 mln zł. Z kolei wynik netto Grupy PKP CARGO to – 47,6 mln zł i jest wyższy o niespełna 24 mln zł niż przed rokiem.

W okresie od stycznia do marca Grupa PKP CARGO poprawiła także wskaźniki operacyjne. Pociągi przewiozły w tym czasie 25,9 mln ton ładunków. To o ponad 2,5 mln ton więcej niż w pierwszym kwartale 2021 roku.

Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią wstępne szacunki. Mogą więc ulec one zmianie. Przygotowywany jest bowiem jeszcze skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej PKP CARGO za pierwszy kwartał. Zostanie on opublikowany 27 maja br.

Dodaj komentarz