Analizy Przewozy towarowe Wydarzenia

PKP CARGO przedstawiło sprawozdanie za I kwartał roku

PKP CARGO S.A. zaprezentowało sprawozdanie za pierwszy kwartał roku. W stosunku do analogicznego okresu roku 2021, poprawie uległy główne wskaźniki finansowe. Spółka swoje przychody z umów z klientami określiła na 1 166,3 mln zł (966 mln zł – 2021 r.). Poprawiła się również EBIDTA, która wyniosła 152,4 mln zł (104,4 mln zł – 2021 r.).

Fot. PKP CARGO SA
Fot. PKP CARGO SA

Ujemną wartość miał EBIT – o 31,5 mln zł. Jednak był o prawie 40 mln zł lepszy w ujęciu rok do roku (-71 mln zł). Strata netto PKP CARGO SA zmniejszyła się w tym okresie z 71,3 mln zł do 47,6 mln zł.

Wyniki spółki skomentował Prezes PKP CARGO S.A. Dariusz Seliga.

– Dla Grupy PKP CARGO S.A. korzystne było utrzymywanie się w pierwszym kwartale 2022 roku wysokiego tempa wzrostu polskiej gospodarki, rosła też produkcja przemysłowa. to były główne czynniki wpływające na Wyniki Grupy PKP CARGO.