Analizy Przewozy towarowe Wydarzenia

PKP CARGO przedstawiło sprawozdanie za I kwartał roku

PKP CARGO S.A. zaprezentowało sprawozdanie za pierwszy kwartał roku. W stosunku do analogicznego okresu roku 2021, poprawie uległy główne wskaźniki finansowe. Spółka swoje przychody z umów z klientami określiła na 1 166,3 mln zł (966 mln zł – 2021 r.). Poprawiła się również EBIDTA, która wyniosła 152,4 mln zł (104,4 mln zł – 2021 r.).

Fot. PKP CARGO SA
Fot. PKP CARGO SA

Ujemną wartość miał EBIT – o 31,5 mln zł. Jednak był o prawie 40 mln zł lepszy w ujęciu rok do roku (-71 mln zł). Strata netto PKP CARGO SA zmniejszyła się w tym okresie z 71,3 mln zł do 47,6 mln zł.

Wyniki spółki skomentował Prezes PKP CARGO S.A. Dariusz Seliga.

– Dla Grupy PKP CARGO S.A. korzystne było utrzymywanie się w pierwszym kwartale 2022 roku wysokiego tempa wzrostu polskiej gospodarki, rosła też produkcja przemysłowa. to były główne czynniki wpływające na wyniki Grupy PKP CARGO.

 

Prezes zwrócił także uwagę na rosnące koszty działalności.

– Branża kolejowa musiała zmagać się z rosnącymi wydatkami na paliwa i energię elektryczną – mówił Seliga. – Droższe były także zakupy innych artykułów i usług niezbędnych do realizacji procesów przewozowych. – Należy też zaznaczyć, że na sytuację Grupy PKP CARGO w pierwszym kwartale br. miały wpływ – w niespotykanej dotąd skali – wydarzenia natury geopolitycznej.

 

Dariusz Seliga nawiązał do skutków agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Jak podkreślił Prezes, wojna wywołała perturbacje w przewozach kolejowych na trasie wschód – zachód.

– Nie miały one jednak większego wpływu na funkcjonowanie przewozów na Nowym Jedwabnym Szlaku – uważa prezes PKP CARGO.

Praca przewozowa wykonana przez Grupę PKP CARGO przekroczyła z kolei 6,5 mld tkm. Była o prawie 650 mln tkm wyższa niż przed rokiem (11%)

Masa ładunków przewiezionych przez Grupę PKP CARGO w okresie styczeń – marzec sięgnęła 25,93 mln ton, podczas gdy przed rokiem było ro 23,31 mln ton. wzrost przewozów przekroczył więc 11 %.

– Mimo trwającej wojny na Ukrainie i związanego z nią trudnego otoczenia makroekonomicznego Grupa PKP CARGO stara się poprawiać swoją pozycję na rynku i podnosić efektywność biznesową. To daje podstawy do optymizmu w kolejnych kwartałach 2022 roku – podsumował Dariusz Seliga.

Dodaj komentarz