Aktualności Tabor

Spółki PKP SKM odnosi się do oskarżeń marszałka województwa

Publikujemy stanowisko Zarządu Spółki PKP SKM w Trójmieście w sprawie nieprawdziwego i krzywdzącego oświadczenia Marszałka Województwa Pomorskiego, dotyczącego rzekomych zaniechań Spółki w sprawie pozyskania nowych pojazdów.

Fot. PKP SKM Trójmiasto / FB
Fot. PKP SKM Trójmiasto / FB

Ze zaskoczeniem i zdumieniem przyjęliśmy oświadczenie Marszałka Województwa Pomorskiego, zawarte w informacji przesłanej 25 maja mediom przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, dotyczące postępowań przetargowych na zakup nowych pojazdów kolejowych.  Pan Marszałek oświadczył, że, tu cytat ” Obecny tabor, zwłaszcza w obszarze aglomeracji, wymaga pilnej wymiany, tymczasem ani PKP ani SKM Trójmiasto nie zrobiły w tej sprawie nic.” To stwierdzenie jest krzywdzące dla naszej Spółki i absolutnie niezgodne z prawdą. Pragniemy przypomnieć, że spółka PKP SKM w Trójmieście już w 2018 roku pozyskała unijne dofinansowanie w wysokości 160 mln złotych na zakup 10 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, co wówczas stanowiło 50% wartości projektu. Obecnie poziom wsparcia środkami unijnymi dla tego projektu to 64%.  Ten plan zakupu nowych pojazdów przez spółkę PKP SKM został zaakceptowany przez wszystkich jej współwłaścicieli, w tym także Województwo Pomorskie, które posiada 10,10% jej akcji.
W kolejnych latach spółka PKP SKM zorganizowała montaż finansowy na zakup nowego taboru – m.in. podpisała umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na pożyczkę mającą pokryć wkład własny na zakup tych pojazdów (200 mln złotych) oraz pozyskała oferty na pozostałą kwotę z banków komercyjnych.

Należy podkreślić, że niezbędnym i najważniejszym warunkiem umożliwiającym realizację zakupu tych 10 nowych pojazdów jest zgoda Marszałka Województwa na wpisanie tego projektu zakupowego do umowy przewozowej, czyli zgoda na to, aby przewozy w Trójmieście odbywały się nowymi pojazdami, zakupionymi w ramach projektu.

Z uwagi na brak takiej zgody, w 2020 roku, jeszcze przed podpisaniem umowy przewozowej z Organizatorem Przewozów, czyli właśnie Panem Marszałkiem, przedstawiliśmy mu kilka innych wariantów sfinansowania zakupu nowych pojazdów. Jedną z opcji było przejęcie projektu na własność Województwa Pomorskiego. Województwo miało być właścicielem nowych pojazdów po wygaśnięciu umowy przewozowej z PKP SKM. Niestety – także ta oferta została przez Pana Marszałka odrzucona. Nie zrezygnowaliśmy z prób przekonania Pana Marszałka, do realizacji tego projektu, gdyż dalsze blokowanie go przez Województwo Pomorskie może doprowadzić do utraty 160 milionów unijnego dofinansowania, a nowy tabor do obsługi aglomeracji – i w tym punkcie zgadzamy się z Panem Marszałkiem – jest bardzo potrzebny. Czy tak się stanie – zależy to już tylko od dobrej woli Pana Marszałka. Podkreślamy – dopiero po uzyskaniu jego zgody na wpisanie tego projektu zakupu taboru do umowy przewozowej możliwe będzie zawarcie umowy z dostawcą pojazdów.  Wciąż o tę zgodę Pana Marszałka usilnie zabiegamy. Kolejna runda rozmów na ten temat toczy się w Urzędzie Marszałkowskim właśnie dzisiaj (26 maja).

Dodaj komentarz