Raport z Polski Wydarzenia

PKP Energetyka opatentowała algorytm magazynów energii

Urząd Patentowy RP zarejestrował autorski algorytm sterowania magazynem energii, opracowany przez ekspertów PKP Energetyka i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Algorytm jest „mózgiem” magazynu energii. Pozwala on w najbardziej efektywny sposób sterować pracą instalacji magazynowania energii, która od ponad roku działa przy podstacji trakcyjnej PKP Energetyka w Garbcach.  Przez ten czas magazyn zasilił przejazdy prawie 10 000 pociągów i oddał do sieci trakcyjnej 160 MWh energii.

Ta innowacja stanowi pierwszy w historii spółki opatentowany wynalazek. Na czym polega jego działanie? Urząd objął ochroną patentową sposób sterowania systemem magazynowania energii do zastosowań w kolejowych podstacjach trakcyjnych. Algorytm umożliwia monitorowanie przepływu energii w obrębie sieci energetycznej i sieci trakcyjnej w czasie rzeczywistym i na tej podstawie podejmowanie decyzji dot. sposobu ładowania i rozładowania magazynu. Rozwiązanie poprzez modyfikację profilu obciążenia podstacji trakcyjnej pozwala na redukcję mocy szczytowej. W konsekwencji zaś redukcję mocy zamówionej po stronie sieci dystrybucyjnej zasilającej podstację trakcyjną. Innowacja przygotowana przez ekspertów PKP Energetyka umożliwia także dostosowanie wartości w algorytmie, tak, aby przygotować go do działania w warunkach obowiązujących w danej lokalizacji. Projekt algorytmu sterowania jest przedmiotem dalszych badań. Twórcy chcą wykorzystać go w kolejnych magazynach energii, których budowę planuje spółka.

Konsekwentnie rozwijamy innowacje, które pozwalają zwiększać efektywność i bezpieczeństwo działania systemu elektroenergetycznego. Projektujemy autorskie pomysły inżynieryjne szyte na miarę potrzeb polskiego sektora kolejowego. Fakt, że w spółce z powodzeniem funkcjonuje zespół ekspertów wdrażających innowacje w zakresie energetyki kolejowej jest efektem m.in. przeprowadzonego w ostatnich 6 latach procesu transformacji cyfrowe – podkreśla Marek Kleszczewski, Członek Zarządu PKP Energetyka.