Raport z Polski Wydarzenia

PKP S.A. przystąpiły do Partnerstwa Europe’s Rail JU

Udział PKP S.A. w Partnerstwie Europe’s Rail JU na prawach członka fundatora potwierdza pozycję polskiej kolei w UE. W ekosystemie badawczo-rozwojowym, który powstał w celu realizacji projektów w ramach Partnerstwa, uczestniczy 17 podmiotów z Polski. Liderem tego konsorcjum są PKP S.A.

PKP S.A. przystąpiły do Partnerstwa Europes Rail JU (fot. PKP S.A.)
PKP S.A. przystąpiły do Partnerstwa Europes Rail JU (fot. PKP S.A.)

Polskie Koleje Państwowe S.A. realizowały prace związane z przystąpieniem do partnerstwa publiczno-prywatnego Europe’s Rail JU, których elementem było zbudowanie ekosystemu badawczo-rozwojowego, skupiającego podmioty o wymaganych kompetencjach. Działania te prowadzono od listopada 2020 roku do grudnia 2022 roku. Finałem ponad dwuletnich prac było zawarcie w grudniu 2022 roku umowy ekosystemu badawczo-rozwojowego, a także umów dotyczących utworzenia konsorcjów międzynarodowych. Będą one wspólnie realizowały projekty badawczo-rozwojowe w ramach Partnerstwa.

PKP S.A. – członek fundator

PKP S.A. przystąpiły do Partnerstwa Europe’s Rail JU na prawach członka fundatora i stały się jednym z 25 podmiotów, które kreują i ustalają kierunki prac badawczo-rozwojowych dla sektora kolejowego w perspektywie finansowej Horyzont Europa w latach 2021-2031.

– Priorytetem rządu Prawa i Sprawiedliwości jest rozwój polskich przedsiębiorstw, gdyż oznacza on wzmocnienie ich konkurencyjności i siły polskiej gospodarki. Dlatego cieszy fakt, że PKP S.A., spółka skarbu państwa, zaangażowała się i koordynuje projekt, dzięki któremu polskie przedsiębiorstwa i uczelnie mają szansę na tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które mają duże znaczenie dla ich konkurencyjności i pozycji w Europie i na świecie – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

 

Udział PKP S.A. w Partnerstwie na prawach członka fundatora potwierdza pozycję polskiej kolei w Unii Europejskiej. Jest także wyraźnym sygnałem, że w rozwoju sektora kolejowego niezbędny jest intensywny rozwój nowych technologii i dążenie do wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w obsłudze pasażerów.

–  Obszar badań i rozwoju zajmuje bardzo ważne miejsce w Strategii PKP S.A. na lata 2021-2025, z perspektywą do 2030 r. Znacząca część zaplanowanych działań opiera się na poszukiwaniu i wdrażaniu na kolei nowych rozwiązań i technologii. Przystąpienie PKP S.A., wraz z ekosystemem badawczo-rozwojowym, do Partnerstwa Europe’s Rail jest jednym z kroków w drodze do osiągnięcia wyznaczonego celu, jakim jest ciągłe doskonalenie i poprawa rozwiązań wykorzystywanych na kolei. Dążąc do realizacji naszego planu, podjęliśmy ścisłą współpracę z podmiotami kolejowymi oraz ze światem nauki, gdzie spodziewaliśmy się znaleźć nowe, innowacyjne rozwiązania oraz silną determinację do ich wdrożenia. Dodatkowo, zaangażowanie całego ekosystemu w projekty realizowane w środowisku międzynarodowym, daje szansę na wypromowanie naszych naukowców i polskiej myśli technicznej, a docelowo może doprowadzić do tego, że wypracowane rozwiązania staną się standardem wykorzystywanym w innych krajach Europy – mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

 

Dofinansowanie z UE

Dzięki podjętym działaniom i w oparciu o zbudowany ekosystem, PKP S.A. zagwarantowały w okresie całej perspektywy finansowej Horyzont Europa dofinansowanie ze strony Komisji Europejskiej dla siebie oraz podmiotów powiązanych w kwocie do 12,5 mln euro. Zapewnia to możliwość realizacji prac badawczo-rozwojowych, w ramach których łączny poziom kosztów kwalifikowanych wynosi prawie 20,1 mln euro. Środki te będą sukcesywnie uruchamiane w trzech konkursach, realizowanych w latach 2022-2031.

Dodaj komentarz