Raport z Polski Wydarzenia

CPK z pozytywnym wynikiem symulacji dla podstacji 25 kV

Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) złożyła wnioski o przyłączenie stacji trakcyjnych do systemu energetycznego. Na polskim rynku to nowość.

Spółka CPK poczyniła kolejne kroki w sprawie zasilania 2×25 kV prądu przemiennego dla projektowanych linii kolejowych. Opracowano już koncepcje techniczne dla wszystkich podstacji, które zapewnią energię na odcinkach WarszawaŁódź i ŁódźWrocław.

Jak informuje spółka CPK, to pięć obiektów (zasilanych z sieci 400 kV i 220 kV). Uszczegółowiono także tzw. symulacje trakcyjne, pokazujące jakie dokładnie zapotrzebowanie na moc wygenerują kursujące pociągi i ile energii zużyją. Pozwoliło to w następnym kroku sprawdzić, czy podstacje nie będą w negatywny sposób oddziaływać na krajowy system elektroenergetyczny.

Centralny Port Komunikacyjny złożył w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych wnioski o przyłączenie dla tych pięciu podstacji.

Obecnie podobne prace trwają dla obiektów na poznańskiej odnodze „igreka”, czyli linii SieradzPoznań, i na pozostałych liniach Kolei Dużych Prędkości CPK.

Teraz operator systemu przesyłowego ma pięć miesięcy na weryfikację wniosków, w tym sporządzenie własnej ekspertyzy. Po tym czasie powinno nastąpić wydanie warunków przyłączenia, a następnie zawarcie umowy przyłączeniowej.

– Otworzy to kolejny rozdział współpracy między CPK a PSE, czyli fazę budowlaną. Budowa samych podstacji realizowana będzie przez CPK, natomiast budowa lub rozbudowa stacji elektroenergetycznych, stanowiących punkt przyłączenia, to zadanie operatora przesyłowego – mówi Mateusz Malinowski, kierownik kolejowych projektów zasilania w CPK.

 

Jednocześnie PSE realizuje własny, szeroki Plan Rozbudowy Sieci Przesyłowej (PRSP) 2023-2032.

– Dostosowuje on tę sieć do zmian zachodzących w sektorze wytwórstwa, tak aby poradziła sobie z przesyłem energii np. z farm wiatrowych na morzu i z elektrowni jądrowej, a także zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) kosztem tych konwencjonalnych – wyjaśniają przedstawiciele CPK.

 

W listopadzie 2022 r. w PRSP ujęto także prace związane z przyłączeniem podstacji trakcyjnych CPK. W kwietniu 2023 r. wydano zaś nowe Rozporządzenie w sprawie warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, w którym dzięki wspólnej pracy PSE, CPK oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska – znalazły się zapisy niezbędne dla funkcjonowania podstacji systemu 2×25 kV.

Linia “igrek” WarszawaCPKŁódź Wrocław/Poznań

– Nie sposób nie zauważyć, że działania CPK pozwoliły przejść z etapu wieloletnich teoretycznych dyskusji branży nad systemem 2×25 kV do praktycznego wdrażania tego systemu – dodaje Mateusz Malinowski.

Zasilanie znane w Hiszpanii, Francji i USA

Planowany system trakcyjny 2x25kV od wielu lat sprawdza się na świecie. System ten jest stosowany na kolei we Włoszech (w Kolejach Dużych Prędkości), w Wielkiej Brytanii (na większości głównych linii West Coast Main Line i Crossrail), we Francji (np. TGV), w Hiszpanii (większość tamtejszych linii KDP), w USA (Amtrak), a także w Finlandii i na Węgrzech. Obecnie również Rail Baltica łącząca Polskę z krajami nadbałtyckimi, na północ od granicy polsko-litewskiej jest projektowana w tym systemie.

Dodaj komentarz