global Inwestycje Tramwaje

Poczdam z autonomiczną zajezdnią tramwajową

Siemens Mobility razem z ze swoim partnerem w projekcie, poczdamskim przewoźnkiem ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH przeprowadził udaną demonstrację w pełni zautomatyzowanej zajezdni tramwajowej. Projekt ma osiągnąć dojrzałość rynkową do 2026 r.

Konsorcjum składające się z Siemens Mobility, ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH, Karlsruhe Institute for Technology (KIT), Instytutu Ochrony Klimatu, Energii i Mobilności (IKEM) oraz Codewerk GmbH rozpoczęło wspólne badania nad w pełni zautomatyzowaną zajezdnią tramwajową w październiku 2019 r.

Dzięki automatyzacji możemy lepiej wspierać naszych klientów w zapewnianiu zrównoważonego wzrostu wartości w całym cyklu życia i gwarantowaniu dostępności ich tramwajów – powiedział

Albrecht Neumann, dyrektor generalny ds. taboru Siemens Mobility powiedział, że autonomiczna zajezdnia może poprawić dostępność tramwajów, dodał:

– Cyfrowa zajezdnia to ważny kamień milowy na drodze do osiągnięcia autonomicznych tramwajów. Współpracując z naszymi partnerami, wykorzystujemy cenne efekty synergii, aby zdigitalizować zajezdnię i zredukować czasochłonne manewry na miejscu.

 

– Autonomiczna jazda wzdłuż trasy tramwajowej i w obrębie zajezdni odciąża naszych motorniczych i zwiększa bezpieczeństwo naszych pasażerów i innych użytkowników dróg – powiedział Uwe Loeschmann, dyrektor generalny ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH.

 

Autonomiczna zajezdnia to także możliwość zautomatyzowanych procesów czyszczenia, odstawiania na wyznaczone miejsce, co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacyjnego.

Burmistrz Poczdamu Mike Schubert podsumował:

– To ważny, przyszłościowy projekt. Udział stolicy landu i jego firmy transportowej pokazuje, jak w Poczdamie kwitnie duch innowacji. Jeśli ta nowa technologia będzie mogła zostać wykorzystana w nadchodzących latach, może pomóc firmom transportowym w modernizacji lokalnego transportu publicznego. Dlatego cieszymy się, że możemy pracować jako partner projektowy firmy Siemens nad tym pionierskim rozwiązaniem.

 

Podczas InnoTrans 2018 Siemens Mobility i Verkehrsbetrieb Potsdam zademonstrowały autonomiczny tramwaj testowy działający w rzeczywistych warunkach drogowych na odcinku sieci tramwajowej w Poczdamie. Projekt badawczy, który powstał w wyniku tej inicjatywy, ma na celu stworzenie cyfrowej zajezdni z autonomicznymi tramwajami. Techniczna wykonalność koncepcji zostanie zademonstrowana przy autonomicznych funkcjach obsługi, takich jak przemieszczenie tramwaju przez myjnię na bocznicę. Uczynienie automatyzacji zajezdni opłacalnym komercyjnie jest zatem pierwszym etapem wprowadzenia autonomicznej jazdy. Od samego początku w ramach projektu rozważane są różne warunki prawne i ekonomiczne, które muszą być spełnione, aby uzyskać dopuszczenie i eksploatację autonomicznie jeżdżącego tramwaju. Trzyletni projekt jest finansowany przez Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI) w ramach Funduszu Nowoczesności (mFUND).

Dodaj komentarz