Tabor Wydarzenia

POL-MIEDŹ TRANS z nową jednosystemową lokomotywą Gama Marathon

Spółka POL-MIEDŹ TRANS odebrała dziś nową jednosystemową lokomotywę elektryczną z silnikiem dojazdowym Gama Marathon.

Lokomotywa 111Ed, czyli Gama Marathon jest nowoczesną, czteroosiową lokomotywą elektryczną ze spalinowym silnikiem dojazdowym, który umożliwia prowadzenie prac manewrowych poza siecią trakcyjną oraz pozwala obsłużyć niezelektryfikowane bocznice kolejowe. Projekt został dofinansowany z funduszy europejskich „Zakup nowych wagonów platform oraz lokomotywy do przewozu ładunków w transporcie intermodalnym przez POL-MIEDŻ TRANS Sp. z o. o. w Lubinie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dzięki poczynionym inwe­stycjom Spółka POL-MIEDŹ TRANS  może oferować szerszy wachlarz usług w ramach transportu kolejowego, pozwalając nie tylko na optymalizację kosztów transportowych, ale również pozytywnie wpływając na środowisko i bezpieczeństwo transportu w myśl hasła jakie przyświeca firmie – „Bez­piecznie. Na czas. Na miejsce”. Otrzymana znacznie przed terminem umownym lokomotywa 111Ed Gama Marathon doskonale wpisuje się w aktualne potrzeby transportowe do realizacji przewozów intermodalnych – powiedział Grzegorz Gorczycki, Dyrektor Oddziału Transportu Kolejowego przedstawiciel Spółki  POL-MIEDŹ TRANS.

– Bardzo cieszymy się z dzisiejszego wydarzenia. Po dotychczasowej wieloletniej współpracy w obszarze napraw i modernizacji lokomotyw otwieramy kolejny rozdział związany z dostawą nowoczesnych lokomotyw. Jesteśmy przekonani, iż nasza lokomotywa spełni wszelkie wymagania POL-MIEDŹ TRANS  i liczymy na dalszy rozwój współpracy pomiędzy naszymi firmami – powiedział Tomasz Różak, Kierownik Kontraktu,  przedstawiciel PESA.

 

Dzięki poczynionym inwe­stycjom POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. może oferować szerszy wachlarz usług w ramach transportu kolejowego, pozwalając nie tylko na optymalizację kosztów transportowych, ale również pozytywnie wpływając na środowisko i bezpieczeństwo transportu w myśl hasła jakie przyświeca firmie – „Bez­piecznie. Na czas. Na miejsce”.

Dodaj komentarz