Tabor Wydarzenia

POL-MIEDŹ TRANS z nową jednosystemową lokomotywą Gama Marathon

Spółka POL-MIEDŹ TRANS odebrała dziś nową jednosystemową lokomotywę elektryczną z silnikiem dojazdowym Gama Marathon.

Lokomotywa 111Ed, czyli Gama Marathon jest nowoczesną, czteroosiową lokomotywą elektryczną ze spalinowym silnikiem dojazdowym, który umożliwia prowadzenie prac manewrowych poza siecią trakcyjną oraz pozwala obsłużyć niezelektryfikowane bocznice kolejowe. Projekt został dofinansowany z funduszy europejskich „Zakup nowych wagonów platform oraz lokomotywy do przewozu ładunków w transporcie intermodalnym przez POL-MIEDŻ TRANS Sp. z o. o. w Lubinie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Czytaj dalej >