Przewozy towarowe Wydarzenia

Jak rozwija się sektor przewozów towarowych? Zapraszamy na konferencję

Dynamiczne zmiany otoczenia gospodarczego oraz skutki światowego kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa stworzyły konieczność wskazania potencjalnych scenariuszy rozwoju m.in. transportu intermodalnego i przewozów cargo.

W dniach 20-22 października br. w Małaszewiczach, Terespolu i Janowie Podlaskim odbędzie się konferencjaKolejowe przejścia graniczne – klucz do eksportu i tranzytu”. Wydarzenie jest częścią obchodów Europejskiego Roku Kolei 2021. Organizatorami są Fundacja ProKolej oraz Intermodal News Sp. z o.o., a M&MR Trading Polska Sp. z o.o. Partnerem Kluczowym.

Rozwój sektora przewozów towarowych generuje popyt eksploatacyjny, a także konieczność rozwoju infrastruktury, podnoszenia jej parametrów ruchowych, w tym obciążeniowych, potrzebę modernizowania i budowy nowych jej elementów. Przekłada się to na wzrost zapotrzebowania na taki asortyment jak:

  • materiały cierne układów hamulcowych wagonów towarowych i lokomotyw,
  • elementy zawieszenia ciężkich lokomotyw prowadzących składy towarowe, jak i lokomotyw manewrowych,
  • zestawy kołowe i koła wagonów towarowych i lokomotyw,
  • maźnice dla lokomotyw i wagonów towarowych.

Rozwój sektora przewozów towarowych uruchamia też potrzeby w zakresie diagnostyki infrastruktury oraz kontroli pociągów towarowych. Kontrola ta może mieć charakter sprawdzenia parametrów obciążeniowych lub ruchowych pod kątem zgodności z wymaganiami podstawowymi Zarządców Infrastruktury lub może mieć charakter kontroli technicznej całych pociągów, prowadzonej pod kątem utrzymania sprawności czy zwiększenia niezawodności taboru.