Inwestycje Polregio

Polregio podpisało 5-letni kontrakt na usługi przewozowe na Podkarpaciu

Spółka Polregio podpisała z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 5-letnią umowę na usługi przewozowe. Kontrakt opiewa na sumę ponad 460 mln zł. Umowa o fachowej nazwie PSC (Public Service Contract) jest pierwszą, która dotyczy nie tylko korzystania przez pasażerów z tradycyjnych przewozów regionalnych, ale także korzystania z dobrodziejstw funkcjonowania Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej.

Fot. UMWP

Podpisy pod dokumentem dotyczącym finansowania przewozów kolejowych na Podkarpaciu złożyli 15 lipca przedstawiciele UMWP – marszałek Władysław Ortyl oraz wicemarszałek Piotr Pilch, a także menagerowie spółki Polregio – prezes zarządu dyrektor generalny Artur Martyniuk i członek zarządu dyrektor handlowy Adam Pawlik.

– Cieszymy się, że możemy złożyć podpis pod tą cenną umową. Te miliony złotych są dla mieszkańców naszego województwa, bo to oni w głównej mierze będą korzystać z regionalnej kolei. Zawierając tę umowę wiążemy się z naszym doświadczonym operatorem Polregio, z którym współpracowaliśmy już wielokrotnie, bo pracuje na całej sieci kolejowej regionu. Teraz wchodzimy też w nowy obszar dotyczący Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. Szacujemy, że w obu tych obszarach dotyczy to nawet rocznie 5 mln pasażerów. 466 milionów za pracę eksploatacyjną na poziomie 20 mln pociągokilometrów – to ukazuje wagę  podpisywanej właśnie umowy – powiedział marszałek Władysław Ortyl w czasie uroczystego podpisania umowy.

 

Umowa PSC zawarta została na lata 2021-2025. Jej wartość wynosi 465 969 794 złotych i dotyczy planowanej pracy eksploatacyjnej na  poziomie 20,06 mln pociągokilometrów

– Ważne jest , aby podkreślić rolę pana marszałka i zarządu województwa w negocjowaniu tego kontraktu, a tym samym w myśleniu o jakości i ilości transportu kolejowego, jaki chcą zapewnić mieszkańcom regionu oraz turystom. Podkarpackie jest szczególnym regionem. Chcemy wspierać tę poprawę jakości usług na jakiej zależy zarządowi województwa. Jesteśmy wdzięczni za okazane zaufanie, nasza spółka ma doświadczenia, zasoby i możliwości, aby jak najpełniej i na najwyższym poziomie wywiązać się z umowy –  mówił prezes zarządu dyrektor generalny spółki Polregio Artur Martyniuk.

 

Zawarcie umowy to wynik postępowania przetargowego, w którym została wybrana właśnie oferta Spółki POLREGIO. W ramach  umowy operator kolejowy czyli spółka POLREGIO będzie świadczył usługi przewozowe na obszarze województwa podkarpackiego w ramach regionalnych połączeń kolejowych oraz  na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z przyległymi gminami  w  ramach kolei aglomeracyjnej.

Przewozy regionalne  kosztować będą  322 371 799,38 PLN,  co przełoży się na 14,82 mln pociągokilometrów a przewozy aglomeracyjne  realizowane będą za 143 597 994,62 PLN, co odpowiadać będzie 5,24 mln pociągokilometrów.

 – Władze wojewódzkie patrzą kompleksowo na wykonywanie regionalnych przewozów pasażerskich. Oprócz przewozów wojewódzkich, jest rozwijana cała szeroka gałąź przewozów aglomeracyjnych. Oprócz tego władze województwa rozszerzają sukcesywnie swój park taborowy. Zaplecze które tu powstanie jest na miarę  XXI wieku. To jest wysoka jakość, którą region zapewni operatorowi do tego, aby oprócz bardzo dobrej obsługi dla pasażera, była też wysoka jakość obsługi technicznej taboru. Przy połączeniu wszystkich tych elementów możemy mówić o sukcesie dla pasażerów, o efekcie skali – mówił podczas uroczystości  członek zarządu dyrektor handlowy spółki Polregio Adam Pawlik.

 

Dodaj komentarz