Aktualności

Pozytywne decyzje dla projektów transportowych

Komisja Europejska potwierdziła unijny wkład dla kolejnych dziewięciu projektów realizowanych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Łączne dofinansowanie wyniesie 842,6 mln euro.


Komisarz ds. polityki regionalnej i miejskiej Corina Cretu ogłosiła w Brukseli pozytywne decyzje dla następujących kolejowych inwestycji:
Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351
– Zakup 16 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych
–  Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.
Projekty taborowe przyczynią się do skrócenia czasu przejazdu, poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróży oraz zwiększą sprawność taboru – wagonylokomotywy będą mniej awaryjne. Pojazdy zostaną dostosowanie do wymogów Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI), w tym m.in. do przewozu osób niepełnosprawnych.

RK

MD