Tramwaje

Prace przy linii tramwajowej w Bydgoszczy idą pełną parą

Fot. bydgoszcz.pl

Prace tramwajowe przy Rondzie Kujawskim oraz wokół Zbożowego Rynku w Bydgoszczy idą pełną parą. Wzdłuż torowisk ustawione zostały już słupy trakcyjne, montowane są kolejne odcinki torów i tworzone podbudowy pod drogę. Jak wygląda obecnie inwestycja?

Wykonawca rozpoczął ustawianie wzdłuż całej trasy tramwajowej słupów trakcyjnych i latarni. Kontynuowane są prace drogowe oraz te przy wykopie, w którym będzie kursował tramwaj.

Rozbudowa ulicy Kujawskiej to największy projekt komunikacyjny realizowany w centrum Bydgoszczy. Koszt inwestycji, łącznie z zakupem nowoczesnych tramwajów i zakończoną  już przebudową węzła Szarych Szeregów to ponad 370 mln zł.

Sam koszt prac budowlanych na Kujawskiej to 168 mln zł. Inwestycja obejmuje budowę nowego torowiska tramwajowego i drugiej jezdni na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego. Konieczna jest także modernizacja obu rond oraz dróg dojazdowych.

Mając na względzie różnicę wysokości poziomu ronda Kujawskiego i ronda Bernardyńskiego, wykonawca prac zmierza do zmniejszenia pochylania linii tramwajowej. Na jezdni wschodniej ul. Kujawskiej wydzielony zostanie również buspas.

Więcej o pracach przy linii tramwajowej w Bydgoszczy przeczytacie w najnowszym numerze „Raportu Tramwajowego”.

 

Dodaj komentarz