Personalia Przewozy towarowe

Prezes PKP Cargo doceniony w prestiżowym rankingu

Dariusz Seliga, prezes PKP CARGO, doceniony przez magazyn „MIT Sloan Management Review Polska”. Znalazł się bowiem w prestiżowym rankingu najskuteczniejszych menedżerów spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fot. PKP Cargo
Fot. PKP Cargo

Dariusz Seliga uplasował się na szóstej z dziesięciu pozycji najlepszych prezesów średnich spółek zaliczonych do indeksu mWIG40. Ogółem wyróżniono 30 menedżerów spółek z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80, którzy najlepiej poradzili sobie „w trudnych sytuacjach” i potrafili „budować wartość swoich przedsiębiorstw w okresach kryzysu”.

– Dziękuję bardzo za to zaszczytne wyróżnienie. Jest to przede wszystkim efekt pracy i zaangażowania całej załogi PKP CARGO – podkreślił prezes Dariusz Seliga.

 

Zestawienie opracowano na podstawie czterech kluczowych kryteriów. Pierwszy to całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy w 2022 roku zdyskontowana o wzrost indeksu reprezentatywnego dla danej spółki. Drugi wskaźnik dotyczy zmiany wartości nominalnej kapitalizacji w perspektywie 2022 roku, zdyskontowanej o zwrot z indeksu branżowego, reprezentatywnego dla danej spółki. Trzeci element brany pod uwagę przy cenie skuteczności prezesów to wskaźniki rynkowe obliczone na podstawie danych publikowanych w raportach finansowych za cztery kwartały 2022 roku. Ważne były także wskaźniki rentowności obliczone na podstawie danych publikowanych w raportach rocznych.

„MIT Sloan Management Review” to magazyn skierowany do branży nowych technologii, który od 1959 roku wydaje Massachusetts Institute of Technology.

Dodaj komentarz