Personalia

Pracują w pełnej izolacji. Jak wygląda dzień 90 pracowników PKP Energetyka? [FILM]

Pracują w pełnej izolacji, by zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej dla sektora kolejowego oraz swoich klientów. PKP Energetyka wyłoniła grupę 90 osób, które realizują swoje zadania w trybie skoszarowania. Od niemal miesiąca nie mają kontaktu z innymi pracownikami firmy i nie spotykają się z rodzinami. W miejscu pracy stworzono dla nich warunki do wypoczynku i relaksu.

Najważniejszą rolą PKP Energetyka jest realizacja obowiązków operatora sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej i zapewnienie bezpieczeństwa dostaw zasilania dla sektora kolejowego, klientów biznesowych i indywidualnych konsumentów. Jak informuje spółka, by móc jak najlepiej wywiązywać się ze swoich zobowiązań i nie narażać uczestników rynku i pracowników, PKP Energetyka realizuje część zadań w trybie skoszarowania. Wśród zatrudnianych przez spółkę dyspozytorów wyłoniono grupę 90 osób, które przez cały miesiąc pracują w pełnej izolacji, co oznacza, że nie mają możliwości opuszczania miejsca pracy. Takie rozwiązanie zastosowano w 12 centrach dyspozytorskich.