Tabor

Prezes UTK ogranicza eksploatację 70 szynobusów Polregio i Kolei Wielkopolskich

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zdecydował o ograniczeniu eksploatacji 70 spalinowych zespołów trakcyjnych (szynobusów) spółek Polregio i Kolei Wielkopolskich. Jak podkreślił, stosowano w nich koła i tarcze hamulcowe inne niż wskazane w dokumentacji przez producentów pojazdów. Sytuacja ta została ustalona podczas prowadzenia działań nadzorczych przez Prezesa UTK.

Fot. Koleje Wielkopolskie

Zgodnie z przepisami w decyzjach ograniczających eksploatację Prezes UTK nie wskazuje jaki charakter powinno mieć ograniczenie. To przewoźnik kolejowy powinien podjąć takie środki zaradcze, aby dalsza eksploatacja pojazdów była możliwa i bezpieczna. Może to być na przykład ograniczenie prędkości eksploatacyjnej, zmniejszenie obciążenia wynikającego z dopuszczalnej liczby pasażerów na pokładzie pojazdu bądź inne ograniczenia związane parametrami technicznymi kół i tarcz hamulcowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem w trakcie eksploatacji i prowadzonych prac związanych z utrzymaniem pojazdów certyfikowany przewoźnik ma możliwość stosowania zamienników części oryginalnych. W sytuacji takiej spoczywa na nim jednak obowiązek wykazania, że zastosowane podzespoły posiadają takie same bądź lepsze parametry od tych oryginalnych. Przewoźnicy nie wywiązywali się z tego zadania.