Inwestycje

Na Lubelszczyźnie powstanie kolej aglomeracyjna

PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczną współpracę z Samorządem Województwa Lubelskiego w zakresie tworzenia Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej – rozwoju transportu kolejowego we wschodniej Polsce.

Porozumienie w tej sprawie podpisane zostało w minioną sobotę – 13 czerwca. Współpraca dotyczyć ma opracowania koncepcji programowo-przestrzennej na potrzeby powstania Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej. Dokument pozwoli opracować kierunki rozbudowy sieci linii kolejowych na terenie aglomeracji lubelskiej.

– Kolej jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Dlatego Rząd dokłada wszelkich starań by rozwijać infrastrukturę kolejową w Polsce. Aktualnie budujemy kolej aglomeracyjną w Szczecinie i Rzeszowie. Liczę na to, że do tych miast dołączy niebawem Lublin. Powstanie Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej to szansa na ograniczenie ruchu drogowego w centrum Lublina. To również potężny impuls rozwojowy dla Łęcznej i Janowa Lubelskiego, do których obecnie pociągi nie dojeżdżają – powiedział Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

Koncepcja pokazać ma, jaki obszar obejmować będzie LKA. Inwestycja ma usprawnić ruch kolejowy w województwie. Przeanalizowana zostanie więc możliwość budowy nowych linii kolejowych z Szastarki przez Janów Lubelski do Biłgoraju oraz z Lublina do Łęcznej. Rozważona zostanie też elektryfikacja odcinka LublinŁuków, a także budowa nowej łącznicy do Lotniska Lublin od Chełma, co zagwarantuje lepszą integrację transportu kolejowego i lotniczego.

– Województwo lubelskie dysponuje jedną z najrzadszych sieci kolejowych w kraju. Dlatego wierzę, że Lubelska Kolej Aglomeracyjna poprawi dostępność transportową, tak aby mieszkańcy mogli szybko i swobodnie przemieszczać się korzystając ze modernizowanych linii kolejowych – wyjaśnia Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

 

W celu sprawnej i komfortowej obsługi podróżnych zakładana jest modernizacja istniejących i budowa nowych przystanków kolejowych. Perony będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania. Obok przystanków możliwe będzie tworzenie węzłów przesiadkowych – integracja kolei z innymi z innymi środkami transportu publicznego.

– Rozwój kolei w aglomeracjach to jeden z celów, które jako zarządca infrastruktury kolejowej już realizujemy w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Chcemy, żeby mieszkańcy województwa dzięki Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej zyskali jeszcze lepsze możliwości podróży w regionie – powiedział Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Opracowanie koncepcji planowane jest w latach 2020-2021. Jej koszt szacowany jest na ok. 400 tys. zł. Województwo lubelskie zobowiązało się pokryć połowę kosztów opracowania, a pozostałą część sfinansują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., które zajmą się też m.in. przeprowadzeniem przetargu na wybór wykonawcy koncepcji oraz będą sprawowały nadzór nad jej przygotowaniem. Powstanie koncepcji umożliwi opracowanie studium wykonalności, które określi szczegółowy zakres prac.

Realizację robót budowlanych w ramach Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej zaplanowano w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Dodaj komentarz