Aktualności

Prezes UTK w składzie Rady Dostępności. Pierwsze posiedzenie za nami

Fot. Michał Ciechowski

Wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych – to tylko dwa z kilku zadań nowo powołanej Rady Dostępności. W jej skład wchodzi m.in. Prezes UTK dr inż. Ignacy Góra.

Do nowej rady przyjęci zostali przedstawiciele instytucji państwowych i organizacji pozarządowych oraz środowisk osób z niepełnosprawnościami. W połowie stycznia przedstawiciele Rady spotkali się, by rozmawiać o planowanych działaniach podejmowanych w ramach Programu Dostępność Plus.

Posiedzenie Rady w nowym składzie poświęcone było omówieniu kwestii wdrożenia przepisów ustawy o dostępności. Poruszono także zagadnienia związane z realizacją projektów już rozpoczętych dla szkół, uczelni, przychodni oraz gmin i organizacji pozarządowych.