Inwestycje Tabor Wydarzenia

PKP PLK: kolejne specjalistyczne pojazdy wjadą na tory

Fot. PKP PLK S.A.

21 stycznia 2020 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na 6 wózków motorowych za kwotę 21,5 mln zł. Sprzęt zostanie dostarczy przez Zakład Pojazdów Szynowych.

Zamówienie jest częścią projektu o wartości 250 mln zł, pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu technicznego”, który jest współfinansowany ze środków europejskich Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. PLK podpisały już umowy na zakup 47 maszyn.

Fot. PKP PLK S.A.

Do jednostek PLK na terenie kraju trafiło 28 z 36 zakupionych wózków motorowych. PLK oczekują w I kwartale na dostawę pojazdu dwudrogowego do inspekcji obiektów inżynieryjnych np. mostów. W ramach projektu zamówione zostały również dwie podbijarki torów i jedna podbijarka rozjazdów. Park maszynowy PLK zasili także profilarka tłucznia.

Dzięki złożonemu właśnie zamówieniu zwiększona zostanie szybkość potrzebna na dotarcie do miejsc napraw, poprawi się sprawność usuwania usterek. Nowy sprzęt umożliwi także mechaniczne odśnieżanie torów. Kolejne 6 wózków motorowych z oprzyrządowaniem da możliwość profesjonalnego dbania o bezpieczeństwo na torach.

Nowy sprzęt wzmocni park maszynowy Polskich Linii Kolejowych i usprawni działanie zespołów pogotowia technicznego. Wózki motorowe dowiozą pracowników na pilne akcje z prędkością nawet 100 km/h. Oprzyrządowanie m.in. w żuraw do wyładunku materiałów z ramieniem ponad 12 m i udźwigu blisko 1600 kg, pozwoli efektywnie wyładować materiały i sprzęt. Platforma do ich przewozu ma powierzchnię 11 m2. Zimą dodatkowe elementy wyposażenia pozwolą odśnieżyć tor np. przed naprawą.

– Coraz liczniejszy nowoczesny sprzęt, który zyskują jednostki PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. gwarantuje sprawne i szybkie działania, zwiększające bezpieczeństwo w ruchu kolejowym. To oznacza punktualne podróże i sprawny przewóz towarów na liniach kolejowych, w tym na mostach oraz wiaduktach – mówi Piotr Majerczak, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.