Raport z Polski Wydarzenia

Prezesi zarządców infrastruktury kolejowej w UE rozmawiali o rozwoju kolei

Wzmocnienie współpracy w przewozach kolejowych – to cel nowopowstałej Koalicji Prezesów Zarządców Infrastruktury. Inauguracyjne spotkanie odbyło się 25 marca. W trakcie wideorozmowy szefów czołowych zarządców infrastruktury kolejowej w Unii Europejskiej poruszono tematy ważne dla współpracy międzynarodowej i rozwoju kolejowych połączeń.

Fot. PKP PLK

Udział w spotkaniu online wzięli przedstawiciele m.in. Polski, Niemiec, Włoch i Węgier. W jego trakcie omówiono planowane zmiany w funkcjonowaniu transeuropejskiej sieci TEN-T oraz towarowych korytarzy RFC.

Rozmowy dotyczyły działań wspierających rozwój międzynarodowego kolejowego ruchu pasażerskiego i towarowego. Podjęto między innymi temat propozycji utworzenia Międzynarodowych Korytarzy Pasażerskich, łączących stolice i główne ośrodki gospodarcze Unii Europejskiej. Na takich trasach uruchomione zostałyby szybkie połączenia pasażerskie.