Raport z Polski Wydarzenia

Prezesi zarządców infrastruktury kolejowej w UE rozmawiali o rozwoju kolei

Wzmocnienie współpracy w przewozach kolejowych – to cel nowopowstałej Koalicji Prezesów Zarządców Infrastruktury. Inauguracyjne spotkanie odbyło się 25 marca. W trakcie wideorozmowy szefów czołowych zarządców infrastruktury kolejowej w Unii Europejskiej poruszono tematy ważne dla współpracy międzynarodowej i rozwoju kolejowych połączeń.

Fot. PKP PLK

Udział w spotkaniu online wzięli przedstawiciele m.in. Polski, Niemiec, Włoch i Węgier. W jego trakcie omówiono planowane zmiany w funkcjonowaniu transeuropejskiej sieci TEN-T oraz towarowych korytarzy RFC.

Rozmowy dotyczyły działań wspierających rozwój międzynarodowego kolejowego ruchu pasażerskiego i towarowego. Podjęto między innymi temat propozycji utworzenia Międzynarodowych Korytarzy Pasażerskich, łączących stolice i główne ośrodki gospodarcze Unii Europejskiej. Na takich trasach uruchomione zostałyby szybkie połączenia pasażerskie.

Omawiano kwestię przyspieszenia zabudowy Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS. Poza zabudową urządzeń przytorowych, nieodzowna jest jak najszybsza instalacja urządzeń pokładowych w pojazdach, co zapewni sprawne i bezpieczne podróże koleją.

– Konieczne jest wypracowanie wspólnych standardów dla interfejsów systemów ERTMS, by ich działanie było spójne i efektywne. Modernizując linie kolejowe należy tak kierować środki finansowe, aby przy zwiększaniu możliwości kolejowych korytarzy europejskich nie zaniedbywać linii o znaczeniu regionalnym, które są równie ważne dla systemu transportu kolejowego – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Podczas spotkania zaprezentowano także koncepcję cyfrowego zarządzania działalnością operacyjną kolei. Zakłada ona nowe wykorzystanie standardowych komponentów odpowiedzialnych za zarządzanie, kontrolę i sygnalizację.

Koalicja prezesów będzie zajmować się tematami dotyczącymi m.in. dalszego rozwoju połączeń kolejowych i dostarczać sugestii instytucjom politycznym i decydentom. Będzie to również platforma wymiany informacji na szczeblu prezesów zarządców infrastruktury kolejowej.

Dodaj komentarz