Tabor Wydarzenia

Problem z naprawą lokomotyw EU/EP07. Przetarg na naprawę 50 elektrowozów rozstrzygnięty w połowie

PKP Intercity rozstrzygnęło przetarg na naprawę P4 lokomotyw serii EU/EP07. Zgodnie z przewidywaniami, wybrano wykonawcę wyłącznie dla połowy zamówienia.

Lokomotywa EP07-434 (Fot. PKP Intercity)

Pod koniec listopada 2022 roku PKP Intercity ogłosiło przetarg na wykonanie naprawy na 4-tym poziomie utrzymania przy łącznie 50 elektrowozach serii EU/EP07. Przetarg został podzielony na dwie części: każda dotyczyła wykonania naprawy 25 lokomotyw. Pod koniec stycznia br. PKP Intercity otrzymało dwie oferty w przetargu dla obu części. Wyglądały one w następujący sposób:

  • Pierwszą częścią przetargu zainteresowały się Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego i Miejskiego, które zaoferowały wykonanie napraw przy 25 lokomotywach za kwotę 38 523 600,00 zł brutto. Ponadto firma wskazała, że obejmie każdą jednostkę 24 miesięczną gwarancją, a naprawa jednej lokomotywy powinna zająć 50 dni kalendarzowych.
  • Częścią drugą z kolei zainteresowało się konsorcjum firm: Compremum oraz Transtrain. Firmy zaoferowały wykonanie napraw za kwotę 43 617 593,25 zł brutto. Ponadto wskazały, że gwarancja będzie obowiązywać przez okres 25 miesięcy, a naprawa jednego elektrowozu zajmie 50 dni kalendarzowych.

Po poznaniu ofert od razu można było wskazać, że może wystąpić problem z wyłonieniem wykonawcy w tym przetargu. Powodem był fakt, że zostały mocno przekroczone szacunki PKP Intercity, które chciało przeznaczyć dla pierwszej części zamówienia kwotę 26 405 744,13 zł brutto, dla drugiej natomiast 26 508 930,90 zł brutto.

Jednakże ostatecznie PKP Intercity zdecydowało się dołożyć brakującą kwotę i rozstrzygnąć przetarg w zakresie pierwszej części. Oznacza to, że przewoźnik podpisze umowę z ZNTKiM Gdańsk. Druga część zadania została natomiast unieważniona.

Porównanie wartości oferty z kwotą, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części 2 zamówienia wykazało, że oferta Konsorcjum Compremum S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz Transtrain sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie złożona na część 2 zamówienia jest wyższa o 64,54%, tj. o kwotę brutto 17 108 662,35 zł, od kwoty którą Spółka, jako Zamawiający, zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie części 2 – czytamy w uzasadnieniu opublikowanym przez PKP Intercity.

Dodaj komentarz