Aktualności Tramwaje

Przetarg na modernizacją trasy tramwajowej w Bytomiu

Fot. Adras Ekes

Zakres miejski inwestycji obejmie gruntowną przebudowę chodników i peronów przystankowych, jezdni, miejsc postojowych, wybudowanie ścieżki rowerowej a także przebudowę kolidujących instalacji podziemnych. Przebudowana ul. Piekarska ma być dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – osób niedowidzących oraz z trudnościami w poruszaniu się. Nowe perony będą peronami wyniesionymi – tak, aby ułatwić pasażerom łatwe wsiadanie do tramwaju. Oprócz tego, przebudowane zostanie oświetlenie uliczne, powstanie jednokierunkowa ścieżka rowerowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego oraz uporządkowane będzie parkowanie wzdłuż całej ul. Piekarskiej. Między ul. Wrocławską a ul. Piłsudskiego ma zostać wykonany przy użyciu kostki ciętej, płomieniowanej z uwagi na reprezentacyjny charakter fragmentu ulicy. W zakresie BPK jest przebudowa sieci wodociągowej.

Przetarg ogłoszony został 3 września 2021 r. a otwarcie ofert ma nastąpić 6 października 2021 r. Zadanie realizowane będzie w trybie projektuj i buduj. Po wyłonieniu generalnego wykonawcy podpisane zostaną umowy, zakładające wykonanie prac projektowych wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych w terminie do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy, a następnie realizację robót w terminie do 12 miesięcy od zaakceptowania dokumentacji projektowej.

Jest umowa na modernizację ul. Piekarskiej w Bytomiu

Dodaj komentarz