Inwestycje

CMK zyskała nowoczesny rozjazd [ZDJĘCIA + ANIMACJA]

W nocy z 19 na 20 czerwca na Centralną Magistralą Kolejową trafił nowoczesny rozjazd z systemem do przestawiania i kontrolowania ruchomych elementów rozjazdu. Konstrukcja umożliwiająca jazdę pociągów z prędkością 250 km/h, to efekt współpracy Grupy KZN Bieżanów i Bombardier Transportation (ZWUS) Polska.

Nowy produkt integruje w ramach jednego systemu elementy już sprawdzone i eksploatowane na polskich torach: rozjazd zwyczajny 60E1-1200-1:18,5 z krzyżownicą z ruchomym dziobem; napęd EBI Switch 2000 oraz kontrolery EFA; uzupełnione o nowozaprojektowany mechaniczne sprzężenie nastawcze do ruchomych elementów rozjazdu typu EEC-1 (do przestawiania zwrotnicy i krzyżownicy) – tworzące razem system do przestawiania i kontrolowania ruchomych elementów rozjazdu SNA-1. Całość tworzy spójne i kompleksowe  rozwiązanie przygotowane przez czołowych, krajowych producentów nawierzchni kolejowej oraz branży srk, dedykowane dla linii kolejowych, na których pociągi mają poruszać się z prędkością 250 km/h. Na razie dotyczy to w zasadzie CMK-i, ale w niedalekiej przyszłości ilość modernizowanych i/lub budowanych od podstaw linii o takich parametrach znacząco się zwiększy.

– Nasz produkt odpowiada wprost założeniom zarządcy infrastruktury kolejowej, którego celem jest zabudowa jak najbardziej trwałych, bezpiecznych, niezawodnych i niewymagających częstych czynności serwisowo-utrzymaniowych konstrukcji. Elementy infrastruktury przeznaczone do eksploatacji z prędkością 250 km/h na sieci zarządzanej przez PKP PLK to dziś synonim najwyższego poziomu technicznego zaawansowania. Dbając o początkową jakość tego rozjazdu dostarczyliśmy go na miejsce zabudowy w technologii blokowej, wykorzystując do tego nasze wagony Switcher – mówi Rafał Leszczyński, prezes Grupy KZN Bieżanów

 

Część nawierzchniowa systemu, będąca wynikiem bliskiej współpracy KZNBieżanów” i hiszpańskiego Talleres Alegria (spółka KZN&Talegria), jest konstrukcyjnie tożsama z rozjazdem eksploatowanym już od kilku lat na stacji Strzałki. Konstrukcja ze Strzałek to wersja wielonapędowa – iglice w zwrotnicy przestawiane są trzema, a ruchomy dziób krzyżownicy przestawiany jest dwoma napędami. Tymczasem przetransportowany właśnie do Psar rozjazd jest twórczym rozwinięciem tej konfiguracji. Dzięki zastosowaniu zintegrowanej z podrozjazdnicą jednostki do przestawiania ruchomych elementów zwrotnicy i krzyżownicy EBI Switch 2000 oraz zestawu kontrolerów autonomicznych EBI 2000, które zabudowane są wewnątrz toków szynowych w połączeniu z nowozaprojektowanym i opatentowanym mechanicznym systemem przenoszenia sił przestawczych powstał bezpieczny, spójny, zintegrowany z rozjazdem system pozwalający na przestawiania zarówno zwrotnicy jak i krzyżownicy przy zastosowaniu po jednej jednostce napędowej na każdy podzespół.  Sprzężenie zamknięć nastawczych zapewnia równoległe, płynne i niezwodne przestawianie iglic oraz ruchomej części krzyżownicy. W sytuacji awaryjnej, taki układ umożliwia manualne przestawienie położenia rozjazdu w kilkadziesiąt sekund. 

Dodaj komentarz