Inwestycje

Poznaliśmy szczegóły pierwszego etapu Programu Kolej Plus

PKP Polskie Linie Kolejowe podsumowały pierwszy etap realizacji Programu Kolej Plus. Szczegóły omówili na konferencji prasowej prezes zarządu PKP PLK Ireneusz Merchel oraz wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel.

Do Programu Kolej Plus złożono prawie 100 wniosków o łącznej wartości niespełna 25 mld zł. Kwota ta ponad czterokrotnie przewyższa założoną na początku sumę 5,6 mld zł.

– To informacje, które z całą pewnością nas cieszą, bowiem, gdy inaugurowaliśmy projekt, niewielu wierzyło w jego powodzenie – mówił wiceminister Bittel. – Teraz przed nami praca związana z analizą wniosków, ustanawianiem zakresów prac i wyborem przedsięwzięć, które zrealizujemy. Jestem pewien, że czas ten wykorzystamy tak, by podjęte przez nas decyzje były jak najlepsze z punktu widzenia organizacji transportu kolejowego i mieszkańców.

 

Program Kolej Plus to kolejny projekt kolejowy, realizowany by odbudować potencjał polskich kolei.

– Program Kolej Plus na początku budził wiele emocji i obaw Polaków – mówił prezes zarządu PKP PLK Ireneusz Merchel. – O pełnym sukcesie projektu będziemy mówić w roku 2028, kiedy sfinansowane zostaną wszystkie zakwalifikowane wnioski.

 

Budżet programu to 5,6 mld zł. Środki samorządowe dofinansują realizację danego zadania kwotą 15 proc.

Do Programu zgłoszono 96 wnioski: 71 to projekty liniowe (m.in. rewitalizacja linii kolejowych), 25 to projekty punktowe (m.in. budowa przystanków kolejowych). Ich wycena dokonana została przez zgłaszające samorządy.

– Najbliższy czas chcemy wykorzystać na analizę nadesłanych wniosków – mówił Ireneusz Merchel. – Przed nami rozmowy z wnioskodawcami w celu wyjaśnienia ewentualnych niejasności. W listopadzie przeanalizujemy dokumenty i podejmiemy kluczowe decyzje.

 

W ramach Programu Kolej Plus wnioskodawcy chcą zrewitalizować lub zbudować łącznie 2 tys. km linii kolejowych. Rekordzistą, jeżeli chodzi o liczbę złożonych wniosków, jest województwo śląskie (19), jeżeli chodzi o wartość złożonych wniosków, przoduje województwo mazowieckie – koszt działań oszacowanych w 9 wnioskach wynosi mniej więcej tyle, ile przeznaczono na cały program. Najmniej wniosków złożyło woj. świętokrzyskie.

Samorządy województw złożyły łącznie 55 wniosków, samorządy miast – 27, powiatów – 1, gmin -11. Przedstawiciele stowarzyszeń nadesłali 2 wnioski.

Wnioski:

  • 14 wniosków dotyczy budowy nowych linii kolejowych
  • 26 wniosków dotyczy odbudowy linii kolejowych
  • 31 wniosków dotyczy modernizacji linii, które działają obecnie w ograniczonym zakresie
  • 20 wniosków dotyczy budowy przystanków kolejowych
  • 1 wniosek dotyczy budowy mijanki kolejowej

Reklama