Inwestycje Raport z Polski

Prace PLK w porcie w Szczecinie przekroczyły półmetek

Blisko 100 rozjazdów i 37 kilometrów nowych torów poprawi kolejowy dostęp do portu w Szczecinie. Prace minęły półmetek. Nowe tory i sieć trakcyjna montowane są też w Świnoujściu. Efektem inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. będzie efektywniejszy i bezpieczniejszy przewóz większej ilości ładunków. Inwestycja warta około 1,5 mld zł współfinansowana jest z unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Prace na torach dojazdowych do portów prowadzone są etapowo, aby zapewnić dostęp transportu kolejowego do nabrzeży. Inwestycja zapewni dojazd do portów dłuższych i cięższych składów. Pojadą pociągi 750-metrowe o obciążeniu 221 kN na oś. Składy towarowe zostaną obsłużone szybciej i sprawniej. Zwiększą się możliwości przeładunkowe stacji w Szczecinie i w Świnoujściu. Porty przyjmą i odprawią więcej ładunków, co poprawi wzrost konkurencyjności przewozów towarowych i potencjału portów, co pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy regionu.

Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.:

Projekty w portach Szczecin i Świnoujście są ważne w skali krajowej i międzynarodowej. Inwestycje zwiększają rolę kolei jako sprawnego, bezpiecznego i ekologicznego transportu ładunków oraz przyniosą wymierne efekty dla gospodarki. Działania PLK wpisują się w ideę Europejskiego Zielonego Ładu.

W rejonie stacji Szczecin Port Centralny ułożonych zostało już 37 z planowanych 61 kilometrów nowych torów. Zamontowano 98 ze 177 rozjazdów. Dla przejazdu cięższych pociągów towarowych wykonawca wzmacnia grunt i wykonuje odwodnienie torów. Montowane są konstrukcje wsporcze nowej sieci trakcyjnej. Instalowane urządzenia sterowania ruchem zwiększą bezpieczeństwo. Przebudowywana jest infrastruktura na Ostrowie Grabowskim (zarządzana przez ZMPSiŚ SA). Sprawny i bezpieczny przewóz towarów do portu zapewni przebudowa trzech wiaduktów i mostu kolejowego nad rzeką Parnicą.

Prace dla podróżnych i portu w Świnoujście. Korzystną zmianą dla podróżnych będzie lepszy dostęp do pociągów na przystanku osobowym Świnoujście Warszów. Na peronie zamontowane zostaną wiaty, ławki, oświetlenie i oznakowanie.

Budowany jest drugi tor pomiędzy stacją Świnoujście Przytór a stacją Świnoujście. Wykonawca wymienia sieć trakcyjną i konstrukcje wsporcze, a także wzmacnia podtorze. Zamontowane zostały 34 rozjazdy. Urządzenia poprawią przepustowość linii i pozwolą na kursowanie większej liczby pociągów. Na stacji Świnoujście (stacja towarowa) wymienionych jest około 9 kilometrów nowych torów oraz sieć trakcyjna. Przebudowywana jest również infrastruktura kolejowa w rejonie portu Świnoujście (zarządzana przez ZMPSiŚ SA).

W rejonie stacji Lubiewo, między Lubiewem a Warnowem wykonawca wzmacnia teren pod tory.

W rejonie Euroterminalu już na wzmocnionym gruncie układane są nowe tory.

Morten Jensen, Head of Unit at CINEA:

W Europejskim Roku Kolei z zadowoleniem przyjmuję postęp prac, pomimo pandemii COVID-19, w portach Szczecin i Świnoujście. To ważny i strategiczny projekt współfinansowany z CEF w wysokości prawie 120 mln EUR. Dzięki inwestycji poprawi się kolejowy dostęp do portów, co oznacza, że do i z portów więcej towarów zostanie przewiezionych ekologicznym transportem, jakim jest kolej.

Inwestycja w liczbach

W ramach inwestycji w portach zmodernizowanych zostanie blisko 100 kilometrów torów (Szczecin – 61, Świnoujście – 35) oraz prawie 84 kilometry sieci trakcyjnej. O dużej skali prac na stacjach świadczy wymiana aż 285 rozjazdów (Szczecin – 177 i Świnoujście – 108). Poziom bezpieczeństwa podniesie montaż nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz przebudowa 12 przejazdów kolejowo-drogowych w Szczecinie i 10 w Świnoujściu. W Szczecinie zostanie przebudowany most nad rzeką Parnicą oraz 3 wiadukty kolejowe. Zakończenie prac planowane jest na połowę 2022 roku.

Dodaj komentarz