Analizy Raport z Polski Wydarzenia

Wzrost w przewozach intermodalnych. UTK prezentuje raport

Prawie 6,2 mln ton towarów przewieziono na torach w pierwszym kwartale 2021 r. Jak podaje w raporcie Urząd Transportu Kolejowego, to o ponad 15 proc. więcej niż w analogicznym czasie roku 2020.

W pierwszym kwartale wykonano pracę przewozową na poziomie prawie 1,9 mld tonokilometrów (wzrost o ponad 10 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 r.). Wzrosły także wszystkie parametry przewozów transportu intermodalnego.

Od stycznia do marca przewoźnicy kolejowi przetransportowali prawie 412 tysięcy sztuk jednostek, co stanowiło ponad 681 tysięcy TEU. W  porównaniu z I kwartałem 2020 r. liczba przewiezionych jednostek wzrosła o 7,5% (wg TEU o 14,9%). Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym osiągnął poziom 10,9 % (wg masy) i 14,8 % (wg wykonanej pracy).

Czytaj dalej >