Analizy Raport z Polski Wydarzenia

Wzrost w przewozach intermodalnych. UTK prezentuje raport

Prawie 6,2 mln ton towarów przewieziono na torach w pierwszym kwartale 2021 r. Jak podaje w raporcie Urząd Transportu Kolejowego, to o ponad 15 proc. więcej niż w analogicznym czasie roku 2020.

W pierwszym kwartale wykonano pracę przewozową na poziomie prawie 1,9 mld tonokilometrów (wzrost o ponad 10 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 r.). Wzrosły także wszystkie parametry przewozów transportu intermodalnego.

Od stycznia do marca przewoźnicy kolejowi przetransportowali prawie 412 tysięcy sztuk jednostek, co stanowiło ponad 681 tysięcy TEU. W  porównaniu z I kwartałem 2020 r. liczba przewiezionych jednostek wzrosła o 7,5% (wg TEU o 14,9%). Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym osiągnął poziom 10,9 % (wg masy) i 14,8 % (wg wykonanej pracy).

– W ostatnich latach rynek przewozów intermodalnych systematycznie się rozwija. Pomimo nadal trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa w I kwartale 2021 r., widoczny jest wzrost wszystkich parametrów w stosunku do I kwartału roku ubiegłego – komentuje wyniki przewozów intermodalnych dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Cieszy to, że na dobre wyniki wpływ miały wzrosty przewozów u większości przewoźników. Dalszy wzrost przewozów intermodalnych jest możliwy dzięki wsparciu rozwoju transportu kolejowego, jako alternatywnego środka transportu dla przewozów drogowych. Poprawa przepustowości sieci również pozwala na lepsze wykorzystanie potencjału kolei – dodaje Prezes UTK.

 

W I kwartale 2021 r. kolejowe przewozy intermodalne realizowało 20 licencjonowanych przewoźników.

Szczegółowe wyniki przewozów intermodalnych można znaleźć na portalu statystycznym Urzędu Transportu Kolejowego Dane Kolejowe W zakładce Transport intermodalny w przejrzysty sposób prezentowane są statystyki rynku transportu intermodalnego oraz dane archiwalne.

Dodaj komentarz