Konferencja Raport z Polski Wydarzenia

Czy kolej wodorowa to nasza przyszłość? Polska Izba Kolei zaprasza na konferencję

Tylko tydzień pozostał do I konferencji „Kolej Wodorowa”, którą w Poznaniu organizuje Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei we współpracy z Politechniką Poznańską i Łukasiewicz – IPS TABOR. Patronat wydarzeniu dały cztery ministerstwa.

Konferencja odbędzie się w dniach 29 czerwca – 1 lipca w Poznaniu.

Głównym celem spotkania jest wymiana doświadczeń administracji rządowej, środowiska naukowego, przemysłu, przewoźników kolejowych i producentów taboru oraz jednostek finansujących w zakresie opracowania i wdrażania alternatywnych napędów w środkach transportu oraz promocji ekologicznych napędów w pojazdach szynowych. Podejmiemy również tematykę pozyskiwania paliwa z przemysłu ciężkiego oraz OZE.

Produkcja wodoru w Polsce klasyfikuje nas na piątym w świecie miejscu a trzecim w Europie wśród producentów ekologicznego paliwa przyszłości. To ogromny potencjał ukierunkowany na progres. Nowy rodzaj napędów będzie elementem wymiany taboru kolejowego. UTK szacuje, że aby przed rokiem 2030 zastąpić tabor którego wiek przekroczy 40 lat należy zakupić 1700 wagonów pasażerskich, 900 EZT oraz 245 lokomotyw. To koszt 30 mld zł i szansa na rozwój rodzimych przedsiębiorstw.

PSW znajduje się w fazie konsultacji i legislacji. Zakłada się przyjęcie działań dla produkcji wodoru, budowy stacji i magazynów oraz wprowadzenia pojazdów z ogniwami wodorowymi. W III kwartale 2021r. Prawo Wodorowe ma być gotowe wskazując reżimy dla wodoru jako paliwa do pojazdów.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje:

  • produkcję wodoru, napędy i zasilanie
  • dystrybucję i magazynowanie, infrastrukturę liniową, taborową oraz stacje tankowania
  • ekonomię i finansowanie
  • lokomotywy i inne pojazdy zasilane wodorem

Uczestnictwo w konferencji jest okazją do podjęcia dyskusji, przeprowadzenia rozmów dotyczących nurtujących Państwa problemów oraz możliwością zaprezentowania szerokiemu gronu specjalistów profilu działalności oraz potencjału firmy poprzez uczestnictwo, stoisko i prezentację multimedialną

Uczestnicy:

Producenci taboru: ALSTOM –  SIEMENS  – H.Cegielski FPSNEWAGPESASTADLER

Przewoźnicy: PKP Intercity, PKP CARGO, PKP SKM3Miasto, SKM Warszawa, Koleje Mazowieckie oraz PKP Energetyka, PKP SA, PKN ORLEN i ABB.

Z pewnością będzie o czym rozmawiać!

Dodaj komentarz