Wywiady

Robert Stępień, Koleje Mazowieckie: Kończy się era EN57 [WYWIAD]

Zastosowane przez producenta najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie zasilania i sterowania napędem, w tym trójpoziomowe falowniki trakcyjne, przyczyniły się do uzyskania bardzo niskiego współczynnika zużycia energii elektrycznej w przeliczeniu na 1 kilometr, kształtującego się na poziomie około 7 kWh. Pojazdy te wyposażone są również w odzyskowy hamulec elektrodynamiczny, co umożliwia oddawanie do sieci trakcyjnej energii odzyskanej w procesie hamowania. Do osiągnięcia tak niskiej energochłonności przyczyniły się również zaawansowane technologie izolacji cieplnej nadwozia, co zmniejszyło zapotrzebowanie na energię potrzebną na ogrzewanie i chłodzenie pojazdów. W pojazdach zastosowano też nowoczesne oświetlenie LED o niskim zapotrzebowaniu energetycznym. Powyższe efekty udało się uzyskać bez jakiegokolwiek uszczerbku dla komfortu podróżowania.

Innowacyjne rozwiązania dla taboru to nie tylko zmiany w pojazdach. To także serwis. To wyposażenie zaplecza. Co jest standardem? Co może nim być? Myślę, że mogę o takie kwestie zapytać ponieważ Stadler Service Polska rozpoczęła budowę zaplecza dla ezt Kolei Mazowieckich.

Dla właściwego utrzymania pojazdów niezbędna jest odpowiednia hala z kanałami, która jest dostosowana do długości pojazdów i rozwiązań technicznych zastosowanych w danym typie pojazdu. Chodzi więc o to, by długość i rodzaj kanału umożliwiała wykonanie kompletnych prac we wszystkich założonych poziomach utrzymania, a wynikających z dokumentacji systemu utrzymania pojazdu przy zapewnieniu wymaganej ergonomii pracy i zasad BHP. W procesach tych niezbędne są również pomosty stałe umożliwiające swobodny dostęp do aparatów i urządzeń umieszczonych na dachu pojazdu, które w większości w nowoczesnych pojazdach są tam montowane. Ponadto niezbędne są pomosty ruchome, suwnica, mobilne podnośniki kutruffa, waga do pomiaru nacisków, tokarnia podtorowa, automatyczne urządzenia do pomiaru zestawów kołowych oraz cały szereg innych drobnych urządzeń, tj. klucze pneumatyczne i inne narzędzia wspomagające pracę personelu oraz zapewniające sprawne i niezawodne utrzymanie pojazdów. Niezbędne w procesie utrzymania jest również odpowiednie zaplecze magazynowe z regałami wysokiego składowania, a także zaplecze biurowo-socjalne, które umożliwia właściwe przygotowanie logistyczne wykonywanych prac zarówno w zakresie dostępności przeszkolonego personelu, jak też prowadzonej na rzecz wykonywanych czynności dokumentacji.

W kontekście zakupu taboru i tego jakie rozwiązanie jest lepsze czy wygodniejsze. Chciałbym zahaczyć o temat tzw. pooli-taborowych. Jeden z przedstawicieli firmy, która prowadzi takie usługi powiedział, że dla niego najlepsza lokomotywa to taka nuda, która jeździ bez problemów. Czy zatem dla KM outsourcing usług i nadzieja na taką nudę w taborze nie jest lepszym rozwiązaniem niż zakup nowego taboru? Albo odwrotnie – pool taborowy nie jest rozwiązaniem korzystnym dla tak dużego przewoźnika?

Trudno odpowiedzieć jednoznacznie, jednak biorąc pod uwagę możliwości finansowe przewoźników pasażerskich – i tu trzeba uwzględnić fakt, że przewozy są z założenia deficytowe – forma ta, choć bardzo wygodna, jest kosztowna. Przy możliwości korzystania z różnych programów pomocowych znacznie bardziej przystępny jest zakup pojazdów z dofinansowaniem, które w zrealizowanych do tej pory przez spółkę KM projektach wynosiło od 50 do nawet 80 proc. kosztu zakupu pojazdów czy też jego modernizacji. Gdyby nie te programy to przewoźnicy pasażerscy nie mogliby się rozwijać, albo rekompensata im przyznawana przez organizatora przewozów musiałaby być znacząco wyższa. możliwości korzystania z różnych programów pomocowych znacznie bardziej przystępny jest zakup pojazdów z dofinansowaniem, które w zrealizowanych do tej pory przez spółkę KM projektach wynosiło od 50 do nawet 80 proc. kosztu zakupu pojazdów czy też jego modernizacji.