Analizy Pasażer Wydarzenia

Ryzyko zakażenia Covid-19 w transporcie zbiorowym jest zaskakująco niskie [BADANIE]

– Transport zbiorowy odgrywa podrzędną rolę w rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19. Ryzyko infekcji w pociągach, metrze, tramwajach czy autobusach jest nie większe, niż w innych obszarach życia publicznego – wynika z badań zespołu lekarzy pod kierunkiem prof. Hansa-Petera Huttera.

Analizie poddanych zostało ponad sto międzynarodowych badań i specjalistycznych artykułów na potrzeby raportu „Ruch autobusowy i kolejowy w czasach pandemii Covid-19”. Wynik badania: ryzyko zakażenia Covid 19 w transporcie publicznym jest zaskakująco niskie.

Badania potwierdzają, że duży dopływ świeżego powietrza i częste jego wymiany zapewniają bezpieczne, a przede wszystkim zdrowe podróżowanie. Jednocześnie w raporcie zostało podkreślone, że pojazdy komunikacji międzymiastowej i miejskiej odgrywają podrzędną rolę w rozprzestrzenianiu się wirusa na świecie.

– Ryzyko infekcji w transporcie publicznym nie jest większe niż w innych dziedzinach życia publicznego. Wynika to między innymi z wysokich współczynników wymiany powietrza przez systemy wentylacyjne – czytamy w raporcie. – Ponieważ główną drogą przenoszenia wirusów Covid-19 są m.in. kropelki, wymiana powietrza, która w innych przypadkach jest mniej brana pod uwagę w dyskusji publicznej, odgrywa szczególnie ważną rolę w zmniejszaniu ryzyka zakażenia.

 

Jak informuje w swoim oświadczeniu ÖBB, przeprowadzone testy wskazują, że 90 proc. ankietowanych czuje się w pociągu bezpiecznie. Wpływa na to m.in. dostępność płynów do dezynfekcji rąk, trzymanie dystansu, zasłanianie ust oraz nosa, a także poziom wymiany powietrza.

ÖBB deklaruje wymianę powietrza na poziomie 1700 metrów kwadratowych na godzinę. W praktyce w ciągu 60 minut powietrze wymieniane jest 11 razy. To szczególnie ważne w przypadku transportu dalekobieżnego, charakteryzujący się dłuższym czasem podróży oraz mniejszą liczbą przesiadek.

Uzyskana ilość powietrza wynosząca około 22 m³ na osobę na godzinę (przy pełnej zajętości wagonu) spełnia rygorystyczne wymagania wytycznych dotyczących oceny powietrza w pomieszczeniach pod kątem CO2 Grupy Roboczej ds. Powietrza Wewnętrznego (BMK).

Pośrednimi dowodami niskiego ryzyka infekcji w transporcie publicznym mogą być również badania pracowników obsługi pociągów, którzy spędzili na pokładzie więcej czasu, niż pasażerowie i mieli z nimi większy kontakt.

Badania z Niemiec i Japonii nie wykazały zwiększonego ryzyka infekcji u obsługi pociągów w porównaniu z populacją ogólną.

– Sugeruje to, że środki zapobiegawcze, takie jak wysoka wymiana powietrza, czyszczenie, noszenie maski i, jeśli to możliwe, zachowanie dystansu, zapewniają bardzo skuteczną ochronę przed infekcją – mówi prof. DI Dr. med. Hutter.

Reklama