Inwestycje Przewozy towarowe Wydarzenia

PKP Cargo odebrało 44 wagony platformy serii Sggrs

PKP Cargo odebrało 44 wagony platformy serii Sggrs. To pierwsza partia pojazdów pozyskanych w ramach umowy podpisanej z konsorcjum firm wagony Świdnica Sp. z o.o. i ASTRA RAIL Industries S.A (z grupy Greenbrier). Wszystkie wagony mają być dostarczone w 2021 i 2022 r.

Fot. PKP Cargo

Spółka przewozowa wzbogaci się łącznie o 220 nowych wagonów platform serii Sggrs. 

Spółka nabyła wagony platformy w ramach realizacji projektu nr POIS.03.02.00-00-0045/18 pn.: „Lokomotywy wielosystemowe i wagony przeznaczone do przewóz intermodalnych”. Zakupy wagonów są objęte dofinasowaniem z funduszy unijnych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 3.2 oś priorytetowa III) w wysokości 50 proc. kosztów kwalifikowalnych.

W ramach tego samego zadania PKP Cargo zakupi pięć lokomotyw wielosystemowych, które zostaną dostarczone w 2022 roku. Te pojazdy zapewnią możliwość pokonywania przez pociągi granic różnych państw w Europie bez konieczności wymiany lokomotyw, co skróci czas przejazdu. Wartość całkowita projektu „Lokomotywy wielosystemowe i wagony przeznaczone do przewóz intermodalnych” to ponad 243 mln zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie ponad 92 mln zł.

Kontrakt z konsorcjum firm wagony Świdnica i ASTRA RAIL Industries przewiduje dostarczenie PKP Cargo platform serii Sggrs o łącznej długości ładunkowej 80` z układem trzpieni umożliwiającym przewóz kontenerów w konfiguracji 4 x 20`, 2 x 40` i 2 x 30` z prędkością maksymalną 120 km/h. Wszystkie nabywane wagony w ramach projektu są zgodne z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI), tj. TSI – WAG (wagony)  oraz TSI – NOI (hałas). Posiadają układy hamulcowe wyposażone w kompozytowe wstawki hamulcowe typu K. Mogą być bez przeszkód eksploatowane w komunikacji międzynarodowej na sieciach kolejowych o prześwicie toru 1435 mm.