Inwestycje Przewozy towarowe Wydarzenia

PKP Cargo odebrało 44 wagony platformy serii Sggrs

PKP Cargo odebrało 44 wagony platformy serii Sggrs. To pierwsza partia pojazdów pozyskanych w ramach umowy podpisanej z konsorcjum firm wagony Świdnica Sp. z o.o. i ASTRA RAIL Industries S.A (z grupy Greenbrier). Wszystkie wagony mają być dostarczone w 2021 i 2022 r.

Fot. PKP Cargo

Spółka przewozowa wzbogaci się łącznie o 220 nowych wagonów platform serii Sggrs. 

Spółka nabyła wagony platformy w ramach realizacji projektu nr POIS.03.02.00-00-0045/18 pn.: „Lokomotywy wielosystemowe i wagony przeznaczone do przewóz intermodalnych”. Zakupy wagonów są objęte dofinasowaniem z funduszy unijnych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 3.2 oś priorytetowa III) w wysokości 50 proc. kosztów kwalifikowalnych.