global Inwestycje Wydarzenia

Sensacja archeologiczna na budowie linii kolejowej Koralm w Austrii

Sensacja archeologiczna na budowie linii kolejowej Koralm w Austrii. Odkryto tam odcinek rzymskiej drogi państwowej. Wykonawca prac, realizując hasło: „Buduj dla przyszłości i zwracaj uwagę na przeszłość”, dużą wagę przywiązuje podobnych odkryć – do dóbr kultury. Teraz odsłonięty odcinek zostanie wyeksponowany. Będzie można go oglądać pomiędzy Feldkirchen i Weitendorf.

–  Droga, zbudowana prawie 2000 lat temu, była ówczesnym projektem infrastrukturalnym porównywalnym z dzisiejszą Koleją Koralm. Dzięki wsparciu Kolei Austriackich (ÖBB) po raz pierwszy od 1937 r. udało się całkowicie odkryć odcinek o długości 486 metrów wyjaśnia – powiedział Gerald Fuchs, szef ARGIS Archäologie Service GmbH.

 

Jeszcze przed rozpoczęciem budowy spodziewano się tam rzymskiej drogi państwowej z odgałęzieniami. Odkrycie przerosło jednak oczekiwania.

–  Rzymska droga w Grazu miała szerokość około dziewięciu metrów. W jej skład wchodziły dwa rowy przydrożne, a także równoległe drogi publiczne i ścieżki deptakowe, co razem daje szerokość około 23 metrów – dodał Gerald Fuchs.