Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

PKP PLK przebudują stacje kolejowe w Ełku. Umowa podpisana

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na projekt i prace budowlane na stacjach kolejowych w Ełku. Inwestycja kosztować będzie prawie 587 mln zł netto.

Fot. Tomasz Lotowski / PKP PLK

Zmiany zajdą na stacjach Ełk oraz Ełk Towarowy, a także na przystanku Ełk Szyba Wschód. Prace projektowe i budowlane poprowadzi firma Budimex S.A.

Inwestycje w Ełku, to pierwszy etap robót na odcinku Białystok – Ełk, w ramach projektu „Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk”.

– Postępujące prace na polskim odcinku międzynarodowej trasy Rail Baltica stanowią ważny impuls, zwiększający możliwości kolei zarówno dla podróżnych, jak i przewoźników towarów. Inwestycja pełni ważną funkcję dla rozwoju nowoczesnego transportu w Polsce, a także jest ważnym elementem poprawiającym skomunikowanie krajów Europy Wschodniej – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

O inwestycji mówił także wiceminister infrastruktury.

– Podpisana umowa na przebudowę stacji Ełk stanowi pierwszy etap przebudowy linii z Ełku do Białegostoku na międzynarodowej trasie Rail Baltica. Inwestycja przyniesie korzyści nie tylko podróżnym, ale również przedsiębiorcom i kierowcom. Modernizacja linii sprawi, że kolej stanie się atrakcyjną, ekologiczną alternatywą dla transportu drogowego. Projekt korzystnie wpłynie także na poprawę bezpieczeństwa w ruchu kolejowym – stwierdził wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

 

Prace dofinansowane zostaną ze środków unijnych.

– Polskie Linie Kolejowe konsekwentnie wykorzystują środki unijne m.in. z instrumentu CEF Łącząc Europe., a to pozwala na zwiększenie roli kolei w transporcie na korytarzach o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i regionalnym. Efektem podpisanej dziś umowy na przebudowę stacji w Ełku będzie lepsza dostępność do kolei, wzrost atrakcyjności podróży pociągiem oraz poprawa konkurencyjności kolei jako transportu najbardziej ekologicznego. Poprawi się również system komunikacji w mieście na styku dróg i torów – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Czytaj dalej >