Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

PKP PLK przebudują stacje kolejowe w Ełku. Umowa podpisana

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na projekt i prace budowlane na stacjach kolejowych w Ełku. Inwestycja kosztować będzie prawie 587 mln zł netto.

Fot. Tomasz Lotowski / PKP PLK

Zmiany zajdą na stacjach Ełk oraz Ełk Towarowy, a także na przystanku Ełk Szyba Wschód. Prace projektowe i budowlane poprowadzi firma Budimex S.A.

Inwestycje w Ełku, to pierwszy etap robót na odcinku BiałystokEłk, w ramach projektu „Prace na linii E 75 na odcinku BiałystokSuwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek BiałystokEłk”.

– Postępujące prace na polskim odcinku międzynarodowej trasy Rail Baltica stanowią ważny impuls, zwiększający możliwości kolei zarówno dla podróżnych, jak i przewoźników towarów. Inwestycja pełni ważną funkcję dla rozwoju nowoczesnego transportu w Polsce, a także jest ważnym elementem poprawiającym skomunikowanie krajów Europy Wschodniej – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

O inwestycji mówił także wiceminister infrastruktury.

– Podpisana umowa na przebudowę stacji Ełk stanowi pierwszy etap przebudowy linii z Ełku do Białegostoku na międzynarodowej trasie Rail Baltica. Inwestycja przyniesie korzyści nie tylko podróżnym, ale również przedsiębiorcom i kierowcom. Modernizacja linii sprawi, że kolej stanie się atrakcyjną, ekologiczną alternatywą dla transportu drogowego. Projekt korzystnie wpłynie także na poprawę bezpieczeństwa w ruchu kolejowym – stwierdził wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

 

Prace dofinansowane zostaną ze środków unijnych.

– Polskie Linie Kolejowe konsekwentnie wykorzystują środki unijne m.in. z instrumentu CEF Łącząc Europe., a to pozwala na zwiększenie roli kolei w transporcie na korytarzach o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i regionalnym. Efektem podpisanej dziś umowy na przebudowę stacji w Ełku będzie lepsza dostępność do kolei, wzrost atrakcyjności podróży pociągiem oraz poprawa konkurencyjności kolei jako transportu najbardziej ekologicznego. Poprawi się również system komunikacji w mieście na styku dróg i torów – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Pasażerowie zyskają komfortową stację Ełk. Wszystkie trzy perony zostaną podwyższone i poszerzone, co znacznie ułatwi dostęp do pociągów. Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się łatwiej skorzystają z kolei. Na każdym z peronów będą windy. Zamontowane zostaną nowe wiaty oraz ławki. Czytelne oznakowanie i nagłośnienie ułatwią orientację na stacji. Dla osób niewidzących lub słabowidzących przewidziano ścieżki naprowadzające oraz oznaczenia w języku Braille’a. Antypoślizgowa nawierzchnia i jasne świetlenie zapewnią bezpieczne poruszanie się po peronach także po zmroku. Komunikację na stacji poprawi nowe przejście pod torami, które zastąpi obecne obiekty. Dzięki inwestycji dłuższy, szerszy oraz wyższy obiekt zapewni bezpieczny dostęp do kolei nie z jednej lecz obu stron stacji – również mieszkańcom osiedla Zatorze.

Na przystanku Ełk Szyba Wschód zaplanowano budowę dwóch jednokrawędziowych peronów o długości 200 m. Perony wyposażone zostaną w wiaty, ławki, poręcze do odpoczynku na stojąco i gabloty informacyjne. Przystanek będzie dostępny dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Dojście zapewnią schody i pochylnie. Zainstalowany zostanie system informacji głosowej.

Dodaj komentarz