Pasażer

SKM Trójmiasto w elitarnym gronie projektu dot. bezpieczeństwa PREVENT

Fot. Kudak / CC

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, jako jedyny polski przewoźnik, bierze udział w międzynarodowym projekcie związanym z bezpieczeństwem w transporcie publicznym i zapobieganiu atakom terrorystycznym. Wyzwania w ramach akcji PREVENT (PRocurEments of innoVativE, advaNced systems to support security in public Transport) podjęły się 22 organizacje z 10 krajów świata.

Program, do którego przystąpiła PKP SKM, rozpoczął się w maju 2019 r. i będzie realizowany przez 15 miesięcy. Poza Polską i trójmiejskim przewoźnikiem, w skład konsorcjum projektu PREVENT wchodzi 15 partnerów z: Włoch, Francji, Belgii, Holandii, Grecji, Hiszpanii oraz Izreala.

W ramach programu PREVENT wdrażane są progresywne i powtarzalne procesy, zapewniając 6 wspólnych scenariuszy bezpieczeństwa, identyfikujące zagrożenia i luki w zabezpieczeniach transportu publicznego.

Projekt koncentruje się na możliwości przewidzenia ataków w transporcie publicznym, umożliwiając wcześniejsze wykrycie terrorystów i potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów, śledzenie wykrytych osób lub sytuacji oraz koordynację reakcji służb bezpieczeństwa.

Wyzwania projektu podjęły 22 organizacje z 10 krajów, operatorzy transportu publicznego, siły bezpieczeństwa, nabywcy publiczni, władze miasta, z których 12 to partnerzy konsorcjum, a 10 jest członkami grupy obserwacyjnej.

PREVENT wdraża progresywny i powtarzalny proces w celu stworzenia 6 wspólnie zdefiniowanych wspólnych scenariuszy bezpieczeństwa, które wychwytują zagrożenia i luki w zabezpieczeniach.

W ramach PREVENT działa  Rada Doradcza ds. Bezpieczeństwa w celu zarządzania poufnością wrażliwej wiedzy generowanej w ramach Projektu oraz doradca ds. danych osobowych, aby kierować opracowaniem wspólnego wyzwania w pełni zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych.

Do programu przystąpiły trzy podmioty z Polski:

  • PKP SKM
  • Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
  • Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, PPBWPKP SKM w Trójmieście jest jedynym polskim przewoźnikiem w grupie. Z innych państw są to m.in. francuski SNCF czy grecki OSE.

Dodaj komentarz