Pasażer

Remont dworca PKP Gdańsk Główny trwa. Podziemne przejście jest już gotowe

Fot. PKP PLK

Podróżni na stacji Gdańsk Główny mogą korzystać już z przejścia podziemnego łączącego perony z dworcem autobusowym i centrum miasta. Ostatnie prace prowadzone są obecnie przy windach oraz ruchomych schodach. Modernizacja obiektu dworca kosztuje PKP PLK 62 mln zł. Inwestycja współfinansowana jest ze środków POIiŚ.

Wykonawca prac remontowych odnowił schody na cztery perony – 1, 2, 4 oraz 5, a także schody na ul. Podwale Grodzkie. Co się zmieniło?

Przejście jest bardziej funkcjonalne i estetyczne. Wymieniona została m.in. posadzka. Mając na względzie osoby niepełnosprawne, w podłodze umieszczone zostały ścieżki naprowadzające podróżnych niedowidzących lub  niewidomych.

Nowe okładziny zyskały ściany oraz sufit. W przejściu zamontowano energooszczędne oświetlenie, dwie windy oraz dwie pary ruchomych schodów, które pozwolą sprawniej dostać się na perony nr 1 i 2.

Od grudnia, osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się mają już dogodny dostęp na perony dzięki windom oraz schodom ruchomym w sąsiednim przejściu podziemnym, prowadzącym do budynku dworca kolejowego.

Szybciej na trasie z Warszawy do Gdańska. Pendolino testowało jazdę 200 km/h

Dworzec PKP Gdańsk Główny zyska także nowy system informacji pasażerskiej. Dwustronne wyświetlacze oraz zegary uruchomione zostaną w marcu na peronach nr 1 i 2. Przy wyjściach z przejść podziemnych pojawi się 16 wyświetlaczy z rozkładem jazdy. System informacji pasażerskiej będzie zintegrowany z nowym nagłośnieniem – komunikaty głosowe i wizualne będą podawane jednocześnie.

Jak przebiega modernizacja stacji PKP Gdańsk Główny? Wykonawca na peronie nr 1 i 2 podwyższył platformy, co pozwala wygodniej wsiadać i wysiadać z pociągów. Zabytkowy charakter stacji utrzymano dzięki nowym, lecz stylizowanym na historyczne lampom i ławkom. Odnowione zostały również wiaty. Nowe gabloty informacyjne oraz czytelne oznakowanie gwarantują podróżnym dobrą orientację na stacji. Zakończenie remontu przejścia podziemnego to kolejny etap zmian na stacji w stolicy województwa pomorskiego.

Stacja Gdańsk Główny korzystnie zmienia się dzięki środkom z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość zadania „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap II Gdańsk Główny”, realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wynosi 62 mln zł brutto.

Gdańskie dworce PKP zmienią swój wygląd

Dodaj komentarz