Analizy Raport z Polski Wydarzenia

Śmierć i wypadki na torach. UTK podsumował 2020 r. [RAPORT]

Historycznie niska wypadkowość i liczba poszkodowanych, ale także mniej wypadków i mniejszy ruch na torachUrząd Transportu Kolejowego podsumował zdarzenia z udziałem pociągów, które miały miejsce na torach w 2020 r.

Jak wynika z opublikowanego raportu, zdarzenia za które odpowiada wyłącznie system kolejowy to 20 proc. ze wszystkich zdarzeń związanych z koleją. Pozostałe to wynik nieostrożności ludzkiej – na przejazdach kolejowo-drogowych czy na nielegalnych przejściach przez tory.

Z uwagi na pandemię, niskie zapotrzebowanie podróżnych na przejazdy koleją i mniej samochodów na drogach – w 2020 r. (w porównaniu do lat ubiegłych) doszło do istotnego spadku liczby wypadków w transporcie kolejowym.

W minionych 12 miesiącach na torach doszło do 425 wypadków, w tym 6 poważnych. To o 19 proc. mniej w stosunku do roku 2019 (wówczas miało miejsce 525 wypadków, w tym 4 poważne).

Na bocznicach kolejowych odnotowano 111 wypadków – o 6 mniej niż w roku 2019 (spadek 5,1 proc.)

– Jedną z przyczyn istotnego spadku liczby wypadków można upatrywać w nietypowych uwarunkowaniach, jakie przyniósł 2020 rok. Ograniczenia związane z okresem epidemii przyczyniły się do istotnego spadku zapotrzebowania na transport, co w efekcie przełożyło się na mniejszy ruch na torach. W tych okolicznościach najbardziej miarodajnym wskaźnikiem poziomu bezpieczeństwa na liniach kolejowych jest miernik wypadkowości, który odnosi liczbę zdarzeń do wykonanej pracy eksploatacyjnej – wskazuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – W 2020 r. wskaźnik wypadkowości wyniósł 1,79 i był najniższy w historii danych zbieranych przez UTK – dodaje.

 

Rok 2020 w liczbach

  • ok. 15 mln pociągokilometrów mniej niż w roku 2019 przejechały ogółem pociągi pasażerskie i towarowe (spadek o ok. 6 proc.)
  • 1,79 – tyle wyniósł miernik wypadkowości, który jest ilorazem liczby wypadków do pracy eksploatacyjnej wykonanej na liniach kolejowych przez wszystkie pociągi w danym roku. Im miernik jest niższy, tym wyższy jest poziom bezpieczeństwa.
  • 332 – liczba wypadków w grupie zdarzeń na styku systemu kolejowego i strony trzeciej (78,1 proc. wszystkich wypadków na liniach kolejowych)
  • 93 – wypadki, których źródło leży w systemie kolejowym – zaniechaniu pracowników, błędnym wykonywaniu zadań czy nieprawidłowym funkcjonowaniu infrastruktury lub taboru. ( rok 2019 – 149 wypadków; spadek o 37,6 proc.).
  • 170 – liczba wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych (spadek o 15 proc. w porównaniu z rokiem 2019).
  • 150 – liczba wypadków na nielegalnych przejściach dla pieszych (wzrost o 6 proc. w porównaniu z rokiem 2019).
  • 161 – liczba osób, które zginęły w wypadkach kolejowych (47 osób na przejazdach kolejowych, 111 osób nieupoważnionych, przebywających na terenie kolejowym, 3 osoby w wyniku błędu systemu kolejowego)
  • 48 – liczba osób ciężko rannych w wypadkach kolejowych

W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na przejazdach, z inicjatywy Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, w 2020 r. rozpoczęto testowanie innowacyjnych systemów zabezpieczenia przejazdów kolejowo-drogowych. Nowoczesne urządzenia mogą zarejestrować złamanie przepisów przez kierowcę, ostrzegają także kierującego np. o zbyt szybkim zbliżaniu się do przejazdu. Nagrania z zarejestrowanymi wykroczeniami mogą być automatycznie przesyłane do odpowiednich służb.

Dodaj komentarz