Analizy Raport z Polski Wydarzenia

Śmierć i wypadki na torach. UTK podsumował 2020 r. [RAPORT]

Historycznie niska wypadkowość i liczba poszkodowanych, ale także mniej wypadków i mniejszy ruch na torachUrząd Transportu Kolejowego podsumował zdarzenia z udziałem pociągów, które miały miejsce na torach w 2020 r.

Jak wynika z opublikowanego raportu, zdarzenia za które odpowiada wyłącznie system kolejowy to 20 proc. ze wszystkich zdarzeń związanych z koleją. Pozostałe to wynik nieostrożności ludzkiej – na przejazdach kolejowo-drogowych czy na nielegalnych przejściach przez tory.

Z uwagi na pandemię, niskie zapotrzebowanie podróżnych na przejazdy koleją i mniej samochodów na drogach – w 2020 r. (w porównaniu do lat ubiegłych) doszło do istotnego spadku liczby wypadków w transporcie kolejowym.

W minionych 12 miesiącach na torach doszło do 425 wypadków, w tym 6 poważnych. To o 19 proc. mniej w stosunku do roku 2019 (wówczas miało miejsce 525 wypadków, w tym 4 poważne).

Na bocznicach kolejowych odnotowano 111 wypadków – o 6 mniej niż w roku 2019 (spadek 5,1 proc.)

– Jedną z przyczyn istotnego spadku liczby wypadków można upatrywać w nietypowych uwarunkowaniach, jakie przyniósł 2020 rok. Ograniczenia związane z okresem epidemii przyczyniły się do istotnego spadku zapotrzebowania na transport, co w efekcie przełożyło się na mniejszy ruch na torach. W tych okolicznościach najbardziej miarodajnym wskaźnikiem poziomu bezpieczeństwa na liniach kolejowych jest miernik wypadkowości, który odnosi liczbę zdarzeń do wykonanej pracy eksploatacyjnej – wskazuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – W 2020 r. wskaźnik wypadkowości wyniósł 1,79 i był najniższy w historii danych zbieranych przez UTK – dodaje.