Targi Wydarzenia

Strategia PKP „Intercity” – kolej dużych inwestycji w praktyce

Podsumowując można zaznaczyć, że konferencja skupiła się na wykreowaniu efektywnego dialogu na linii PKP Intercity a firmy wykonawcze. Podmioty operujące na rynku kolejowym miały okazję do zaprezentowania swojego potencjału oraz najnowszych rozwiązania w zakresie produkcji, napraw i prac utrzymaniowych taboru kolejowego.