Raport z Polski Wydarzenia

Technikum Kolejowe we Wrocławiu aktywnie kształci młodzież

Młodzież ucząca się w klasach kolejowych należących do Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu zdobywa niezbędną wiedzę zawodową także w typowo praktyczny sposób. Uczniowie kształcący się w kierunku „technik transportu kolejowego” wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym organizowanym w ramach Innowacji Pedagogicznych.

Fot. ZSL Wrocław
Fot. ZSL Wrocław

Zajęcia praktyczne pod hasłem „Bezpieczna podróż bezpieczny podróżny” zorganizowane zostały przez przedstawicieli Sekcji Eksploatacji Wrocław Brochów PKP Cargo. W ich ramach młodzież poznała od zaplecza stanowisko pracownika – odprawiacza pociągu. Osoby prowadzące omówiły razem z uczniami wszystkie dokumenty techniczno-handlowe, które w ramach obsługi musi sporządzać operator.

W części praktycznej szkolenia młodzi, przyszli kolejarze poznali procedurę próby hamulca na torach przyjazdowych. Dodatkowo uczestnicy zajęć zapoznali się z zasadą przeprowadzania oględzin technicznych składu kolejowego w odniesieniu do obowiązkowej dokumentacji.

Przygotowanie do zatrudnienia

Bezpośrednio w Zespole Szkół Logistycznych przeprowadzone zostały także zajęcia związane z możliwością zatrudnienia w zawodzie kolejarza. Przedstawiciel Sekcji Pasażerskiej Zakładu Zachodniego PKP Intercity zaprezentował obowiązujące obecnie procedury rekrutacyjne oraz warunki przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych.

Dyrekcja placówki jest bardzo zadowolona z realizowanych wspólnych działań tego rodzaju. Na stronie Zespołu Szkół widnieje oficjalny komunikat ze stycznia 2022 roku. Informuje on o podpisaniu porozumienia o współpracy z przedstawicielami Zakładu PKP Energetyka. Takie działania mogą w dużej mierze podnieść poziom praktycznego kształcenia przyszłych pracowników tego trudnego sektora.

Wspomniane porozumienie zakłada organizację terenowych spotkań i wycieczek zawodowych dla uczniów klas technicznych. Ponadto PKP Energetyka zobowiązało się do realizacji uczniowskich praktyk dla zawodu technik elektroenergetyk transportu szynowego.

Tomasz Makowski: młodzież czuje pociąg do kolei

W ramach oferty edukacyjnej wrocławskiej szkoły uczniowie mogą kształcić się w kierunkach: elektroenergetyk transportu szynowego, technik transportu kolejowego czy automatyk sterowania ruchem kolejowym. Na stronie internetowej ZSL znaleźć można dodatkowe informacje.

Gdzie jeszcze uczą przyszłych kolejarzy?

Szkoły techniczne związane z zawodami kolejowymi funkcjonują w kilku miejscach w Polsce. Technikum Kolejowe w Bydgoszczy, Szkoły Kolejowe w Tychach czy też „Kolejówka” w Warszawie to kilka przykładowych placówek realizujących naukę dla uczniów zainteresowanych karierą w tej dziedzinie!

 

Dodaj komentarz